EN

Учители

Антоанета Георгиева Дончева, старши учител по български език и литература, френски език, Педагогически съветник.

Завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". Работила като учител по френски език и български език и литература. Носител на IV ПКС. Завършила магистратура по екология и опазване на ОС в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас. От 2012 година е сертифициран кариерен консултант по GSDF и работи в продължение на три години като кариерен консултант с ученици от различни възрастови групи. Работи в ПХГ "Дамян Дамянов" от 2017 г.


Николина Велчева, учител по български език и литература.

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“
Плутрах

Обарзование: магистър – „Педагогика на обучението по български език и литература“ – Великотърновски университет, „Св. Св. Кирил и Методий“;
магистър – „Философия на съзнанието и езика“, Софийски университет „Св. Клиент Охридски“;
магистър – „Детско–юношеска и училищна психология“, Софийски университет „Св. Клиент Охридски“; бакалавър – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, гр. София;
В Хуманитарна гимназия работи от 2021 г.

E-mail: nikolinavelcheva15@gmail.com


Василка Василева, старши учител по английски език.

Завършила е бакалавърска степен „Българска филология“ в БСУ гр. Бургас и магистратура по „Английски език и методика“ в ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. Работила е като учител по английски език в с. Гавраилово, Община Сливен. В Хуманитарна гимназия е от 2017 г. Носител на IV ПКС.


Елена Танева, старши учител по английски език.

Магистър по английски език и методика от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Работила като учител по английски език в ОУ „П. Хитов” и в училища ЕВРОПА. В ПХГ „Дамян Дамянов” работи от 2019 година.


Дияна Иванова, учител по испански и английски език.

Завършва ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен, през 2017 г., а през 2021 г. завършва бакалавърска степен „Английска филология“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. В Хуманитарна гимназия работи от 2022 г.


Валери Милков, старши учител - История и цивилизация

Завършил история във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Носител V ПКС. Награден с грамота от общинските педагогически четения на тема: "Интерактивните методи в обучението по история (1988)"; има сертификат за завършен курс "Създаване на ефективни екипи"; удостоверение за завършен курс "Знание за ЕС"; грамота за особени заслуги в развитието на образователното дело в с. Ковачите. Учениците му са печелили престижни места в националния конкурс на фондация "Ценности" и други. Работи в Хуманитарна гимназия от 2000 г.

E-mail: valeri_60@mail.bg


Дина Лавтерова-Петрова, старши учител по география и икономика

Завършила география и история във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Работи в Хуманитарна гимназия от 2009 г. Завършила магистратура по философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2019 година. Носител на IV ПКС.

E-mail: dinal2004@abv.bg


Стефка Генчева, старши учител - Философски цикъл

Завършила философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ през 2002 година. Била е председател на комисия за проверка и оценка на работите по философия – областна олимпиада за област Добрич– 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Организатор на философско четене – областна конференция по философия – 2009 г. и на Национална конференция по гражданско образование "Семейство, училище, общество" гр. Добрич 2016 г. Притежава сертификати за участие в обучение на учители по програма "Въведение в хуманитарното право" МОН 2009 г.; в национална конференция "Училището – желана територия на ученика" 2009 г.; "Подготовка и управление на проекти" 2007 г и "Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище“ 2016 г. Работи в ПХГ "Д. Дамянов“ от 2016 г.


Таня Рандева Славова, старши учител по математика, информатика и ИТ

Завършила математика и информатика в ПУ "Паисий Хилендарски". Работи в Хуманитарна гимназия от 2007 г. Носител на V ПКС.


Анета Койчева-Иванова, старши учител по биология и здравно образование, завършила Шуменски университет.

Притежава първа ПКС. Участие в международни конференции, кръгли маси, има публикации. Осъществява извънкласна дейност в областа на здравното и екологично образование на учениците. Сертифициран оценител на ДЗИ по биология и здравно образование.

E-mail: anet.co@abv.bg

„Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.“


Мая Койчева, учител по екскурзоводско обслужване и гостоприемство в туристическата индустрия.

Професионално направление - "Пътувания, туризъм и свободно време" /екскурзоводско обслужване/. Бакалавър по "Културология" в СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по „Международен туризъм“ в Нов български университет. Работила е в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. В Хуманитарна гимназия е от 2021 г.


Златина Атанасова , учител по физическо възпитание и спорт.

Завършила Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" през 2006 г. и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в Пловдив през 2011 г. Преминала е обучение курс - квалификация по българската тренировъчна система за функционално-координационна тренировка към Професионален колеж по спорт Био Фит - София през 2014 г. Работи в хуманитарна гимназия от 2017 година.

E-mail: zilla_88@abv.bg


Виолина Попова, учител-лектор по музика.

Завършила е Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов“ и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив през 2010 година. Работи в ПХГ "Д. Дамянов“ от 2016 г.


Илиян Урумов , учител–лектор по изобразително изкуство.

Завършва Художествена гимназия „Д. Добрович“, специалност текстил, в родния си град и продължава развитието си в НХА „Н. Павлович“ със специалност „Живопис“. Занимава се с разнообразни неща в сферата на изящните, приложни и сценични изкуства. Интересува се от изследване на различни материали и техники, от сценография и пластика, от графичен и приложен дизайн, както и от заснемане на видео и монтаж. Периодичната работа в български и чужди кино продукции е удоволствие и ценен опит. Обича оформлението и илюстрирането на книги, което е много личен и бутиков акт. Опитва се да се изразява и чрез фотография, а понякога чрез думи.

E-mail: ilianurumov@gmail.com


 

Copyright © 2008-2023 ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев