EN

Летопис

15 септември 1997 г.

1999 - 2000 г.

2000 - 2001 г.

2001 - 2002 г.

2002 - 2003 г.

2003 - 2004 г.

2004 - 2005 г.

2005 - 2006 г.

2006 - 2007 г.

2007 - 2008 г.

2008 - 2009 г.

2009 - 2010 г.

2010 - 2011 г.

2011 - 2012 г.

2012 - 2013 г.

2013 - 2014 г.

2014 - 2015 г.

2015 - 2016 г.

2016 - 2017 г.

2017 - 2018 г.

2018 - 2019 г.

2019 - 2020 г.

2020 - 2021 г.

2021 - 2022 г.15 септември 1997 г.

Въз основа на Решение № 101 на сесия на Общинския съвет от 19.12.1996 г. и Заповед на МОН № РД 14-13 от 27.03.1997 г. се открива Хуманитарна гимназия "Черноризец Храбър" в гр. Сливен. За директор е назначена г-жа Екатерина Иванова, специалист по български език и литература. ХГ "Черноризец Храбър" открива учебната година с 2 паралелки - подготвителен "А" клас с профил български език и литература и интензивно изучаване на английски език (24 ученици) и подготвителен "Б" клас с профил История с интензивно изучаване на английски език (19 ученици). На първия Педагогически съвет (ПС) е обсъдена структурата на училището - светско, общинско училище с безплатно, 5-годишно обучение. Първите преподаватели са: Е. Иванова - бълг. език и литература, Д. Пенева, Д. Маркова и Сийка Нотева - английски език, Б. Василева - математика.

17.09.1997 г. - Учредено е Училищно настоятелство (УН), с председател г-жа Ана Пейчева.

През учебната 1997/ 1998 г. е издаден първи брой на училищния вестник "Ентусиаст".

01.03.1998 г. - С Решение на УН и ПС в ХГ "Ч. Храбър" са въведени униформи.

1998/ 1999 г.

ХГ "Ч. Храбър" наброява вече 4 паралелки - два подготвителни и два 8-ми класа, с общо 97 ученици. Увеличава се и педагогическият колектив. Утвърждава се сътрудничеството с Пловдивският университет "Паисий Хилендарски". Във връзка с патронния празник е проведен общоградски литературен конкурс под надслов "ХХІ век - век на хуманитаристиката". През същата учебна година ученичката Камелия Иванова от подготвителен "А" клас печели второ място в конкурса "Моите права и задължения в училище", организиран от МОН и фондация към Съвета на Европа.

На ПС от 08.06.1999 г. е взето решение да се предложи Хуманитарна гимназия да носи името на сливенския поет Дамян П. Дамянов.

На 15.06.1999 г. с Решение №508 на Общинския съвет е прието ХГ да носи името на Дамян П. Дамянов. Още същия ден с Решение №509 на ХГ "Дамян П. Дамянов" е дадена нова сграда.


1999/ 2000 г.

На тържественото откриване на новата учебна година, състояло се в зала "Май", специален гост е г-жа Надежда Захариева, съпруга на Дамян П. Дамянов. През тази учебна година е утвърден прием на две паралелки във випуск с профили Бълг.език и литература и История. В ХГ вече съществуват 6 паралелки с общо 141 ученици. В началото на учебната година е създадена и библиотека, която първоначално разполага със 194 книги. Със стихосбирките на Дамян П. Дамянов, дарени от г-жа Надежда Захариева, е оформен кът, посветен на патрона на училището.

На 25 и 26.11 1999 г. ХГ "Д. Дамянов" е посетена от директора на училище "Намък Кемал Лисеси", гр.Текирдаг, Република Турция. Положени са основите на плодотворно сътрудничество с учители и ученици от "Намък Кемал Лисеси".

На 17.01.2000 г. е честван първият патронен празник на ХГ - рождената дата на поета Дамян П. Дамянов. Тържествата са открити с театралната постановка "Криворазбраната цивилизация", подготвена от учениците на 9 "в" клас с ръководител г-жа Веселина Тонева - преподавател по бълг.език и литература. Това е началото и на дейността на театралната трупа към ХГ.

На 18.01.2000 г. в София се провежда тържествено честване на 60 годишнината от рождението на поета. Участие в него вземат и ученици от ХГ, които изнасят рецитал по стихове на поета. На следващия ден са наградени победителите в литературния конкурс под наслов: "Благословено да е нещото, което..." .

На 19.02.2000 г. ХГ "Д. Дамянов" сключва договор с ПУ "Паисий Хилендарски", с цел повишаване образователното ниво на учениците и прилагане на модерни образователни стратегии в процеса на обучение. През тази учебна година учениците от гимназията вземат участие в редица регионални и национални конкурси.

20-21.04.2000 г. - участие в Националната конференция по литература в ХГ гр.Благоевград;

12-13.05.2000 г. - участие Националната конференция по литература в ХГ гр.Варна;

24.05.2000 г. - първи Национален конкурс по история , на който учениците от 9 "г" клас Красимира Кокалова и Явор Иванов са наградени за разработката си "Първата печатница и издателска къща в Сливен"


2000/ 2001 г.

За първи път от тази учебна година са сформирани 3 паралелки от новоприети ученици като третата паралелка е с профил Български език и литература с интензивно изучаване на немски език. ХГ наброява вече 9 паралелки с 213 възпитаници.

На 29.09.2000 г. по решение на ПС се създава Клуб за естетическо възпитание (КЕВ) със секции:

 • журналистика - р-л В. Тонева
 • театранла трупа - р-л В. Симеонова
 • музика - С. Попова
 • художествено слово - Р. Стефанова

На 26.10.2000 г. излиза бр.1 от вестник "Стил". През тази учебна година са издадени 6 броя и един подлистник посветен на Дамян Дамянов.

Фондът на училищната библиотека нараства на 1088 книги чрез дарение от БАН.

В началото на 2001 г. в ХГ е оборудван и компютърен кабинет.

На 12.02.2001 г. по решение на ПС е организиран конкурс за емблема на училището. Избран е макетът на Константин Цветанов от 10 "б" клас.

През тази учебна година учениците участват в следните конкурси и конференции:

 • общоградски конкурс "Красотата, Йовков и ХХІ век"
  (2-ро място на Боряна Живкова, 10 "в" клас);
 • конференция по философия, организирана от ПМГ "Д. Чинтулов";
  общоградски литературно-художествен конкурс "Ние и космосът"
  (1-ва награда на Ралица Иванова , 10 "а" клас);
 • национална конференция по литература, история и философия,
  организирана от ХГ гр. Варна (4 - 5 май 2003 г.);
 • конкурс за есе на тема:"Европейски вятър в града на ветровете",
  организиран от община Сливен със съдействието на Съвета на Европа.

2001/ 2002 г.

През тази учебна година броят на учениците в Хуманитарна гимназия се увеличaва с още 3 паралелки - общо 288 ученици.

Гимназията навършва 5 години от създаването си и този скромен юбилей е отбелязан по достоен начин.

17.01.2002 г. се провежда регионална конференция по литература, история и философия на тема: "Национален дух и европейско самосъзнание - свобода и отговорност".

18.01.2002 г. в ДТ "Ст. Киров" се провежда тържественият концерт. За първи път традиционният литературен конкурс на тема: "И да извървя света на кръст/ пак при теб ще дойда да живея!" е с национални измерения благодарение помощта на фондация "Дамян П. Дамянов".

Участие на учениците от ХГ в конкурси:

 • конкурс на фондация "Ценности" - национална защита, където Петър Хлебаров и Мария Андонова - 11 "б" клас заемат 2-ро място с разработката "Дарители и дарителство за читалище "Зора"; за останалите участници има поощрителни награди;
 • Национален конкурс за Унгарска и българска литература в гр.Шумен;
 • Конкурс за есе, организиран във връзка с дните на Европа в гр.Сливен, където Инна Николова - 10 "а" клас е класирана на 1 -во място.

На 24.05.2002 г.е изпратен първият випуск на ХГ "Дамян Дамянов".


2002/ 2003 г.

През тази учебна година постъпват 51 ученици разпределени в две паралелки.

09.2003 г. - Продължава сътрудничеството с преподаватели от ВУЗ. На 11 и 12 клас гостуват Александър Панов, Таня Ангелова, литературни творци от града и страната.

17.01.2003 г. - Във връзка с патронния празник - 17 януари е проведен регионален литературен конкурс - "Вървя по стъпките, които все ме водят…". Сред наградените са Инна Николова и Елица Димитрова от 12 "а" клас.

Театралната трупа представя пиесата по Ст. Л. Костов "Женско царство".

Участия в конкурси:

 • Камелия Чавдарова - 12 "а", награда от общинския конкурс, посветен на 125 години от Освобождението на Сливен
 • Март 2003 г. - ученици от 10 "в" клас, с ръководител г-жа Нина Неделчева, преподавател по немски език, участват в изработването на проект "Баварските гори", организиран от МОН и от Немското посолство в България. Учениците изработват 20 минутен филм по собствен сценарий - "Приказката и гората". Отличени са с поощрителна награда.
 • Константин Петров - 12 "б" клас, печели първо място на ХV Национална олимпиада по философия, в резултат на което е приет за студент първи курс специалност "Философия" във Философския факултет на СУ "Климент Охридски".
 • Юлияна Якимова - 10 "в" клас печели поощрителна награда в литературния конкурс "Петя Дубарова".
 • Иван Ланджев и Кети Петрова от 10 "а" клас успешно се представят в конкурса на община Сливен "Агресивност,бунт, възпитание".
 • Ангелина Михайлова и Снежана Стефанова от 11 "а" клас вземат участие в Националната конференция по литература, история и философия организирана от ХГ гр. Варна.
 • Гален Дамянов - 9 "б" клас, поощрителна награда в Националния конкурс за есе "Ботевата молитва за България".
 • Стамена Манова - 9 "б" клас, член на Скаутската организация в гр.Сливен, участва в разработването на проект посветен на славянските първоучители Св. Св. Кирил и Методий. Плод на няколко месечния труд е написването и издаването от младите скаути на книга, посветена на Великоморавската мисия на двамата братя.
 • Стихотворението на Донка Панева от 10 "а" клас - "Кокиче" е включено в литературната антология "Български поети" на издателство "Захарий Стоянов".

2003/ 2004 г.

В гимназията има 12 паралелки с 290 ученици.

Към педагогическия колектив се включват Дориана Ангелова, преподавател по български език и литература, Петя Копанкова, преподавател по английски език, а по музика - Веселина Атанасова.

Празникът на Гимназията (19 януари) е отбелязан с тържествен концерт и постановката на театралната трупа - "Г- жа Министершата" от Бранислав Нушич.

На 22 март е проведен традиционният спортен празник на ХГ в местността Минерални бани. Проведени са състезания по футбол, народна топка, теглене на въже.

Ето и имената на учениците, доказали и през тази учебна година таланта си в различни конкурси:

 • Зорница Стоилова от ХІ б кл. - І-ва награда в конкурса "Аз и моят град";
 • Карлос Контрера от Х б кл. - ІІІ-та награда в конкурса "Аз и моят град";
 • ІІІ-та награда от Международен конкурс "Европа в Училище" и І-во място в Конкурса за руска песен заедно с Вокалната група към ХГ;
 • Калин Темелков от ХІ а кл. - поощрителна награда в Национален литературен конкурс "Петя Дубарова";
 • Донка Панева от ХІ а кл. - ІІІ награда в Национален литературен конкурс " Душата между доброто и злото";
 • Диляна Колева от ХІІ б кл. и Донка Панева от ХІ а кл. - участнички в Националната олимпиада по философия, класирали се съответно на 11 и 19 място от общо 40 участници от страната.

2004/ 2005 г.

Учебната 2004/2005 г. се открива по традиция на 15 септември с тържество, посветено на първия учебен ден. Гимназията отново посреща три паралелки с прием след VII клас. Броят на паралелките е 13 с общо 316 ученици.

Във връзка с обявената 2005 г. за Европейска година на демократичното гражданство чрез образованието на 15.ІХ.2005 г. Хуманитарна Гимназия подема инициативата "Факел на българщината" - 10 урока за България.

В педагогическия колектив са включени г-жа Аделина Демирева, преподавател по български език и литература, г-жа Детелина Топалова и г-жа Ралица Петрова, преподавател по немски език. Като външни лектори са назначени Елена Стоилова по музика, г- жа Василева по изобразително изкуство и Яничка Кудева по испански език

През месец декември 2004 г. е осъществена работна среща на учители от ХГ с учители от "Намък Кемал" Лесичи, гр.Текирдаг, република Турция. Целта на посещението е обмяна на опит по различните учебни предмети - химия, физика, бълг. език и литература, англ.ез., философия и др. На педагогически съвет на училището са обсъдени изнесените уроци. Колегите от Турция демонстрират опит, който са придобили при посещението в ХГ "Д. Дамянов"

Изминалата учебна година е наситена с участия в конкурси и олимпиади. Ето и отличилите се:

 • Донка Панева12 "а"клас и Иван Ланджев 12 "а" клас са лауреати от ХVІІ-та Национална олимпиада по философия гр.Пловдив, където заемат съответно 4 и 9 място от общо 40 участници. Получават званието Лауреати от национална олимпиада и правото да са студенти спец.Философия в СУ "Кл.Охридски" И двамата са избрани от общо 7 участници да представят България на Международната олимпиада във Варшава, Полша (19 май -23 май).
 • Участие на Донка Панева 12 "а"клас и Иван Ланджев 12 "а" в конкурс за есе (на английски)на ЮНЕСКО по повод Световния ден на философията - 18 ноември; есето на Донка е включено в сборник на ЮНЕСКО с най-добрите философски есета.
 • Иван Лука Ланджев 12 "а" клас - първо място в конкурс за есе "Мостове на духа" на изд.Просвета. Награденото есе е на тема: "Красиво ли е доброто и добро ли е красивото, или прозата на Йордан Йовков и светът на ХХI век"
 • Карлос Арналдо Контрера 11"б" клас I награда от конкурса "Европа в училище" за разказ; Специална награда от председателя на журито, писателя Антон Дончев - конкурс на МОН " Развитието без национална култура - тяло без душа" - есе. I награда конкурс "Градовете срещу дрогата", гр.Бургас - разказ. I място в Национална конференция по философия гр.Бургас.
 • Гален Йорданов Дамянов 11 "б" клас - III награда от конкурса "И арфа, и меч" - есе, гр. Благоевград; II награда от конкурса "Душата на един извор" - есе, гр. Ямбол.
 • Стоян Петров Стоянов 11"а" клас II място за есе от общински конкурс на антивоенна тематика.
 • Атанаска Димитрова Георгиева 11 "в" клас I място в Националния конкурс "Бог е любов " , за есе на тема "Вяра , надежда , любов".
 • Дияна Стоянова Йорджева 11"в" клас III място за стихотворение в Националния конкурс на ХГ "Д. Дамянов"; II място в VI НК "Южни слънца", гр. Петрич в раздел за стихотворение на тема : "Земя пълна с добрини".
 • Десислава Стефанова Гачева 10 "а" и Ивелина Маринова Радева 10 "а", заели съответно II и III място в Националния конкурс "Бог е любов".
 • Десислава Стефанова Гачева 10 "а" клас ІІ място в общинския конкурс, посветен на Деня на Сливен.
 • Деница Христова Йорданова 8 "а" клас І място в Националния конкурс, посветен на 60-та годишнина от края на Втората Световна война.
 • Група "Монолог"- грамота за участие в конкурса за изпълнение на песен по стихове на Дамян Дамянов;

През тази учебна година дейността на Евроклуба отчита следните мероприятия:

6. ХІІ. 2004г. - участие в играта "Бъди европеец", свързана с откриване на официален сайт за евроинтеграцията на община Сливен - ІІІ място.

25. ІV 2005г. - откриване Дом на Европа, гр. Сливен.

9-15 .V 2005г. - Дни на Европа в Сливен - участие в различни мероприятия: викторина - състезание "Бъди европеец"; публичен младежки дебат "Европейския съюз и националната ни идентичност; спортен празник "Дни на Европа в Сливенския край 2005 - традиция с бъдеще"; Информационна кампания в часа на класа "Демократично гражданство - обща европейска цел".

По време на посещението си в гр. Сливен г-н Кин Стоянов дарява част от личната библиотека на баща си Радой Ралин на нашата гимназия.

През месец май 2005 г. е изпратен поредният випуск на гимназията.

Отличник на випуска е Донка Стоянова Панева.


2005/ 2006 г.

Учебната 2005/ 2006 г. се открива по традиция на 15 септември с тържество, посветено на първия учебен ден. Гимназията посреща две паралелки с прием след VII клас. Броят на паралелките е 12 с общо 288 ученици.

Новата учебна година е открита с изцяло обновена материална база, както и с нов компютърен кабинет от i-klass по програма на МОН и Министерството на транспорта.

През 2005 г. в ХГ "Дамян Дамянов" по решение на педагогическия съвет, всяка учебна седмица започва с националния химн.

На 1 ноември г-жа М. Маркова, учител по философия, е удостоена с националната награда "Даскал Ботйо Петков" - признание за неуморния й труд и постиженията на нейните възпитаници на националните олимпиади по философия.

На 18 януари 2006 г. в зала "Зора" се провежда тържествения концерт по случай патронния празник на училището, на който присъстват г-жа Надежда Захариева, зам. министър на културата и преподаватели от "Намък Кемал Лесиси", гр. Текирдаг РТурция. На концерта са наградени лауреатите на литературния конкурс под надслов "За път душата ми е жадна", организиран от Хуманитарна гимназия "Д. Дамянов" и във връзка с патронния празник директорът на художествената гимназия г-н Тодор Терзиев, дарява портрет на Дамян Дамянов.

И през тази учебна година са проведени занятия по профилираните предмети от преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски":

 • доц. д-р. Мария Шнитер, по старобългарска литертура, "Периодизация и жанрови особености";
 • гл.ас. д-р Светла Черпокова, по Антична и Западноевропейска литература;
 • доц. д-р Илия Илиев от Института по история към БАН - кандидатстудентски изпити по история.

През 2005/2006 г. продължава доброто представяне на ученици от ХГ в национални и регионални конкурси, олимпиади, състезания.

Ето и отличилите се:

 • Димитринка Георгиева Бянова - 8а.клас
  Участие и награда в общински литературен конкурс "Аз и моят град", посветен на Деня на Сливен - Димитровден.
 • Стоян Петров Стоянов - 12а клас
  Участие и награда за есе "Измеренията на доброто" в литературен конкурс организиран от СОУ "Йордан Йовков" - Сливен, посветен на 125 годишнината от рождението на Йордан Йовков и 25 години от основаването на училището.
 • Деяна Стоянова Йорджева - 12в клас
  Участие и първа награда в литературен конкурс за поезия на ГПЗЕ "Васил Карагьозов" Ямбол, послучай 116 години от рождението на Васил Карагьозов и 10 години от създаването на Училището за творци;
  Стипендия на Американска фондация за България
 • Вяра Георгиева Георгиева - 11а клас
  Стипендия на Американска фондация за България
  Грамота за участие в конкурса "Толерантни помежду си, толерантни към другите, толерантни към природата" организиран от Регионален инспекторат по образованието, гр. Бургас;
  Второ място в регионалния конкурс "Бог е любов";
  Второ място в националното състезание по история "130 г. от подвига на априлци".
 • Карлос Арналдо Контрера - 12б клас
  Участие и първо място в литературния конкурс на ГПЗЕ "Васил Карагьозов" Ямбол, послучай 116 години от рождението на Васил Карагьозов и 10 години от създаването на Училището за творци - за разказ.
 • Мари Борисова Демирева - 11а клас
  Трето място в регионалния конкурс "Бог е любов"

Изяви:

 • Стефан Г. Дачев от 11а клас - участие във финалния кръг на Националната олимпиада по философия
 • Светла Димитрова и Биляна Янева от 12 а клас - участие в дебат "За или против ядрената енергетика", организиран от Младежкия дом, Сливен
 • участие на ученици от ХГ в "Маратон на четящите хора", организиран от библиотека "Зора"
 • 21-22 IX 2005 г. представители на Евроклуб при ХГ участват в VI национална среща на българските европейски клубове в София
 • м. IV 2006 г. ученици от IX, X и XI класове изготвят мултимедийни презентации на тема "Сливен през вековете" и ги презентират пред ученици от всички сливенски училища
 • 18 март 2006 Екоклуб при ХГ участва в почистването на парк "Сини камъни"
 • март 2006 е проведена видеоконференция "Пролет в Европа"
 • 9 май 2006 - Ден на ученическото самоуправление
 • 24 май 2006 - тържествено изпращане на випуск 2006
 • 24 май 2006 - Номинации на випуск 2006
 • юни 2006 - Карлос Контрера издава книга с разкази "Мъгла в живарника"

2006/ 2007 г.

На 15.09.2007 г. Хуманитарна гимназия " Д. Дамянов" посреща своите възпитаници. За десети път училищният звънец отбелязва началото на учебната година.

В десетата година от създаването на ХГ учителският колектив продължава да нараства. В началото на месец септември са назначени нови учители: Снежана Илчева - учител по БЕЛ, Мариана Бонева и Катя Атанасова - по АЕ, Румяна Такова - НЕ и Гергана Димитрова по Информатика.

Радостен е фактът, че ХГ се утвърждава като едно от най-желаните училища на територията на гр.Сливен. През настоящата учебна година са приети 87 нови възпитаници, разпределени в 4 паралелки. Освен вече утвърдените паралелки български език и литература с интензивно изучаване на английски език и история и цивилизация с интензивно изучаване на английски език, за първи път са сформирани и паралелки география и икономика с интензивно изучаване на немски език и история и цивилизация след завършено основно образование. През учебната 2006-2007 г. в ХГ се обучават 302 ученици, разпределени в 13 паралелки.

Настоящата учебна година е знаменателна за целия колектив на ХГ "Д. Дамянов". През 2007 г. се навършват 10 години от основаването на гимназията. Десет години непрестанен труд за утвърждаване на най-младата гимназия в Сливенски регион като водещо учебно заведение ни дава самочувствие, но и задължва да посрещнем достойно патронния си празник.

Десетата годишнина на ХГ се отбелязва с редица прояви:

 1. През есента на 2006 г. е организиран Национален литературен конкурс под надслов ''Май всичко имаш, само не мечта". Лауреатите бяха наградени на 18.01. 2007 г. в зала "Май".
 2. На 1.02.2007 г. театралната трупа на ХГ с р-л актрисата Лидия Гяурова представя мюзикъла "Ще те накарам да се влюбиш". Текст Недялко Йорданов, музика Хайгашот Агасян.
 3. Кулминация на юбилейните чествания е тържественият концерт състоял се на 11. 05. 2007 г. в Драматичен театър "Стефан Киров" гр. Сливен.

По решение на ПС във връзка с 10-годишнината на училището и за особен принос за утвърждаване на авторитета на ХГ с грамоти и юбилейни плакети са отличени Мария Андонова, Петър Хлебаров и Константин Петров от Випуск 2003, Донка Панева и Иван Ланджев от Випуск 2005 и Карлос Контрера от Випуск 2006.

През настоящата учебна година колективът на ХГ продължава традицията за достойно представяне в различни конкурси и конференции.

 • На 10. Х.2006 г. ученици от ХГ участват в Литературен двубой проведен в камерна зала на ДТ "Стефан Киров".
 • На 26. Х.2006 г. колективът на ХГ участва в откриването на пластика на Д. Дамянов пред Община Сливен.
 • На 31.X.2006 г. се прави възстановка на съдебен процес, който пресъздава реалистично наказателно дело.
 • През м. октомври 2006 г. Вяра Георгиева от 12 а клас печели първо място за есе в конкурса "Аз и моят град". Вяра Георгиева е победител в VІ-я Национален конкурс "Бог е любов".
 • На 31. ХІ. 2006 г. ученици от ХГ стартира акцията за връчване на най-дългото послание, организирана от Центъра за борба с наркоманиите.
 • През м. март 2007 г. преподавателите М. Маркова, К. Тахчиева, М. Миланова, Р. Рашева и В. Милков участват в Конференцията "Училището - желана територия".
 • Отлично се представят Вяра Георгиева и Захари Захариев от 11 а клас на ХІІ-та Национална конференция по философия "Човек. Свят" , Бургас 2007г. Двамата защитават достойно утвърденото през годините силно присъствие на възпитаниците на ХГ в Националната олимпиада по философия-Правец 2007 г.
 • Изключително силно се представят възпитаниците на ХГ и на олимпиадата по БЕЛ. Неделина Кирилова и Вяра Георгиева участваха в ХХVІ Национално олимпиада по БЕЛ, провела се в гр.Шумен на 13.05.2007 г.
 • Десислава Апостолова от 10 а клас печели първо място в Национален конкурс по хранително- вкусова промишленост в национално състезание по наука, техника и технологии в Кранево.

През 2007 г. театралната трупа на ХГ представя мюзикъла "Ще те накарам да се влюбиш" на ІІ-я Младежки театрален фестивал на смеха "Шекспир в ХХІ век" (Пазарджик 2-6.04.2007 г.). На състоялите на 27-29.04. 2007г. в гр. Бургас ІІІ Младежки театрални празници театралната трупа на ХГ печели приза за най - добра постановка.

Увеличават се и спортните изяви на учениците от ХГ. През 2007г е спечелено ІІ място на Общинското първенство по волейбол за момичета.

ВИГ "Монолог" също утвърждава присъствието си в музикалните прояви в гр. Сливен. Във връзка с 10-годишнината на ХГ Деница Йорданова от 10 а клас композира музиката и пише текста на "Песен за училището", която е изпълнена за първи път на Тържествения концерт.

За колектива на ХГ е особено важно сътрудничеството с нашите партньори от ПУ и "Намък Кемал Лесиси", гр. Текирдаг. От 16 до 20. 01.2007г. учители от Истанбул, Текирдаг и Измит, Р. Турция са на посещение в ХГ. Посетени са учебни часове за обмяна на опит. През м. април в ХГ гостуват преподаватели от ПУ. Доцент Мария Шнитер , доц. Живко Иванов и Светла Черпокова провеждат занятия с ученици от 9 и 12 клас.

На 9 май за втора поредна година в ХГ се организира Ден на ученическото самоуправление.

Важен момент в процеса на утвърждаване на ХГ и за повишаване качеството на УВР е присъединяването на гимназията ни към Асоциацията на Кеймбридж училищата на 23.05.2007г.

В навечерието на Деня на славянската писменост и култура ПС избира нова знаменна група - знаменосец Димитър Димитров от 11а клас и асистентки Валентина Иванова от 11а и Йорданка Михова от 11б клас.

На 24.05.2007 г. е изпратен поредният випуск на ХГ. Вяра Георгиева от 12а клас завършва обучението си с пълно отличие.

На празника на славянската писменост и култура г-жа Катя Тахчиева е удостоена с наградата "Аргира Жечкова".


2007/ 2008 г.

На 15.09.2007 г. в Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" тържествено се проведе ритуалът за откриване на новата учебна година.

В навечерието на новата учебна година към колектива на гимназията се присъединяват г-жа Дочка Петрова учитил по български език и литература, г-жа Ивелина Стойкова и г-н Пламен Колев- преподаватели по английски език, г- н Михаил Тенев - испански език, г- жа Нейка Петрова - немски език. В училищната общност се включиха и г- ца Станимира Арнаудова, учител по биология и г- жа Таня Рандева - по математика.

През настоящата 2007-2008 учебна година са приети 99 нови възпитаници, разпределени в 4 паралелки. През новата учебна тодина в ХГ се обучават 352 ученици, разпределени в 15 паралелки.

Реализирани са два проекта по Националната програма "Училището - територия на учениците".

Първият проект е свързан с развитието на униформеното облекло - " ХГ "Д. Дамянов" - с продължени традиции". Проведен е конкурс за стил и дизайн на лятна и зимна униформа, а на 5.Х.2007 г. в зала "Зора" се състои ревю за определяне на победителите. Новите униформи са по дизайн на Росица Кирова от 11б, Дияна Хаджиева от 11а и Мариета Христова от 8в клас.

Вторият проект под названието "Театърът - отворена и желана територия на учениците от Хуманитарна гимназия" има за цел да продължи традиците на Театралната трупа, да даде възможност за повече изяви на възпитаниците на гимназията. При реализацията на проекта са организирани три представления в зала "Зора" на пиесите "Когато розите танцуват" и на новата постановка "Двубой" по Иван Вазов. Осъществени са и представления и в други населени места на община Сливен.

През настоящата учебна година колективът на ХГ продължава традицията за достойно представяне в различни конкурси и конференции.

Деница Христова Йорданова от 11а клас печели първо място в Националния ден на ключовите компетенции - "Общуване на роден език"; Второ място за поезия в Националния лигературен конкурс "Българийо на живи и на мъртви".

Даниела Евгениева Попова от 10б клас - Първо място за поезия в Национален конкурс "Любовта в нас", Варна 2008 г.

Множество награди за презентации и видео клипове са спечелени от възпитаници на ХГ в конкурса "Водата - основно право на човека".

За пореден път ученици от ХГ достойно защитават името на гимназията в традиционната конференция по философия "Човек. Свят" - Бургас , март 2008 г.

За първи път училището ни участва в Националното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата, организирано през м. март 2008 г.

Значителни са и спортните успехи. През настоящата учебна година възпитаници на ХГ печелят II място по футбол за юноши 8-10 клас, III място в щафета "Освободител" и др.

Учениците от ХГ достойно се представят в Националните олимпиади:

 • Захари Захариев (12а) представи гимназията на ХХ юбилейна олимпиада по философия.
 • Веселин Веселинов (12а) се класира за Националния кръг на олимпиадата по български език и литература.
 • Неделина Трайкова (12а) и Николай Иванов (12б) ни представят в първата олимпиада по история на националния кръг.

През м. май 2008 г. г-жа Маргарита Маркова е удостоена с наградата "Петер Апелт", връчвана от фондация " Св. Св. Кирил и Методий".

За първи път зрелостниците полагат Държавни зрелостни изпити (ДЗИ).


2008/ 2009 г.

На 15.09.2008 г. в Хуманитарна гимназия "Д. Дамянов" тържествено се провежда ритуалът за откриване на новата учебна година.

През настоящата 2008-2009 учебна година са приети 52 нови възпитаници, разпределени в 2 паралелки - VIIIa и VIIIб клас. През новата учебна тодина в ХГ се обучават 352 ученици, разпределени в 15 паралелки.

И през тази учебна година продължава сътрудничеството с ПУ "Паисий Хилендарски" и асоциацията на Кембридж училищата.

Ноември 2008 г. Деница Димитрова от 11б клас е избрана за младежки кмет на гр. Сливен от Младежкия парламент на града.

В Първо студио на БНР е проведено предаване "С музика и песни да си спомним за Дамян Дамянов", в което вземат участие поетесата Надежда Захариева, Никола Инджов, Недялко Йорданов и представителите на гимназията Е. Иванова (директор) и Даяна Къчева (8б клас).

Десетгодишният юбилей на Театралната трупа е отбелязан с пиесата "Свекърва" от А. Страшимиров. Спектакълът е подготвен от М. Маркова и актрисата Лидия Гяурова.

През настоящата учебна година колективът на ХГ продължава традицията за достойно представяне в различни конкурси и конференции.

 • Дора Валентинова (9а) второ място на Национален конкурс за поезия към XI Национален фестивал на детската книга.
 • Деница Йорданова (12а) втора награда за поезия и Елена Данева (11б) трета награда за проза в конкурса "Изкуството носи красота".
 • Кристиян Тенев (9б) второ място за стихотворение и Стефан Василев (9б) трета награда за стихотворение в конкурса "Децата на прехода"
 • Младина Янева (11а) поощрителна награда в конкурса "170 години от рождението на Нешо Бончев"

През учебната година са открити мултимедийна зала и два компютърни кабинета.


2009/ 2010 г.

На 15.09.2009 г. в Хуманитарна гимназия "Д. Дамянов" тържествено се провежда ритуалът за откриване на новата учебна година.

През настоящата 2009-2010 учебна година са приети 70 нови възпитаници, разпределени в 1 паралелка - Vа клас и 2 паралелки - VIIIa и VIIIб клас. През новата учебна година в ХГ се обучават 346 ученици, разпределени в 15 паралелки.

На 30 окт. 2009 г. в Сливен се проведе Урок по родолюбие "Български възрожденски дейци и съвременни будители", в който с рецитал участват ученици от Va и XIв класове с ръководител Н. Неделчева.

През настоящата учебна година колективът на ХГ продължава традицията за достойно представяне в различни конкурси и конференции.

 • Мадлен Иванова (11г) трето място за разказ в Националния ученически конкурс "Българските будители".
 • Мариета Христова и Диана Василева (10б) първо място за проект "Микро флора на въздоха в затворени помещения" на "Празника на науката 2"
 • Учениците от 11б и 11г представиха гимназията с рецитал по случай 100 години от рождението на Никола Вапцаров.
 • Спасимира Бурлакова (12б) първо място за есе на XIV Регионална ученическа конференция по философия в Бургас.
 • Мария Герганова (12б) и Калоян Кондев (12в) участваха на Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация във Видин.
 • Айше Сакалова (10а) първо място на крос "Освободител" по случай трети март.
 • Отборите по ханбал и волейбол (момчета) заеха трети места на общинските състезания.

На 18.01.2010 г. се организира честване посветено на 85 години от рождението на Дамян Дамянов. Денис Симеонов (11б) представи презентацията "Живот и творчество на Дамян Дамянов".

През м.март 2010 г. на поста директор е назначена г-ца Балтаджиева,пом.директор - г-жа М. Маркова, главни учители - К.Тахчиева, М. Маркова и Д. Маркова.

На 29 април 2010 г. театралната трупа представя пиесата "Букетче сухи незабравки" от Никола Русев, режисьор - актрисата Лидия Гяурова, ас.режисьор и музикален оформител Росен Узунов (възпитаник на гимназията, завършил театрален колеж "Любен Гройс").

Реализиран е проект по програма Коменски на тема "От различия към интеграция: културата - път в търсена на нова европейска идентичност". Проектът е свързан с културното наследство, тадициите, фолклора, традиционната кухня, географски и исторически материали. Интеграцията се осъществява с училища от Гърция, Турция, Полша и Унгария. Ръководител на проекта е Даниела Маркова.


2010 - 2011 г.

На 15 септември тържествено се открива новата 2010-2011 учебна година. Към колектива на гимназията се присъединяват г-жа Мануела Павлова - учител по английски език, г-жа Надежда Станчева - учител по английски език, г-жа Искра Косева - учител по физика и астрономия, г-ца Петя Йорданова - учител по философия.

През настоящата година в гимназията са приети 64 ученици, разпределени в три паралелки - една в пети клас и две в осми клас. Учителският колектив наброява 26 учители.

На 5.Х.2010 г. по случай "Ден на учителя", секция "Млади таланти" от 5а клас поднесе поздрав-приветствие към своите учители.

Огромен интерес предизвиква организираното от гимназията на 24.ХІ.2010 г. импровизирано телевизионно предаване "Bay notting day", посветено на "Ден без консуматорски покупки".

На 23.ХІІ.2010 г. учениците от гимназията провеждат традиционното Коледно шоу.

През м.ХІІ.2010 г. членовете на Младежкия червен кръст при ХГ реализират благотворителна новогодишна акция "Подари ми Коледа", като заведждат деца в неравностойно положение на куклена постановка "Принцесата и граховото зърно". Средствата за мероприятието се събират от самите ученици чрез доброволни дарения и продадени нарисувани от тях новогодишни картички.

През м.март театралната трупа на Хуманитарна гимназия взема участие в VІІ Празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви" с музикално-танцовия поетичен спектакъв "Любовни булеварди" от Стефан Цанев. Награда за режисура е присъдена на ІV Детско-юношески фестивал "Сцена край морето" - Поморие 2011 г. на Лидия Гяурова.

На 21 март 2011 г. в зала "Май" се проведжда дискусия на тема "Доброволчеството - мит или реалност. Координаторът на МБЧК Христина Димитрова от 10б клас запознава присъстващите със социално-помощната дейност на клуб "Безвъзмездна помощ" към гимназията.

Успешно приключва и реализацията на проект Коменски на тема "От различия към интеграция; културата - път в търсене на нова европейска идентичност". Участието на ученици от 10 и 11 клас обогатява техните знания за бита и културата на държавите, участнички в проекта, а близкото общуване с техни връстници довежда до разбирането, че чрез културата различията стават основа към бъдеща интеграция.

През настоящата учебна година възпитаниците на ХГ активно участват в множество конкурси, състезания и олимпиади.

 • Адела Луканова - 6а клас - І-во място за участие в конкурс за рисунка
 • Божана Маринова, Даниел Стоев, Дейвид Костов, Дейвид Тумбарков - 6а клас - ІІ-ро място за участие в състезанието "Сини камъни"
 • Ивелина Динкова - 6а клас - І-во място за участие в конкурс "От детството по-хубава приказка няма"
 • Тони Тенева - 8а клас - І-во място за рецитаторско майсторство - гр.Чирпан и І-во място за участие в конкурс за лична творба по случай патронния празник на ХГ "Д.Дамянов"
 • Мирослава Желева - 9а клас - ІІ-ро място в раздел проза за участие в Национален конкурс на детската книга "Моята приказка за доброто"
 • Цветелина Чечева - 11б клас - І-во място за есе - "Моят свят - свят на надеждата" и І-во място за участие в конкурс за лична творба в гр.Чирпан на тема: "И ти още си в мен, Родино"
 • Стефан Василев - 11б клас - ІІ-ро място за стихотворение
 • Бранимир Тодоров - 11б клас - І-во място за участие в конкурс по случай патронния празник на ХГ "Д.Дамянов"
 • Кристиян Тенев - 11б клас - ІІ-ро място за стихотворение в конкурс по случай патронния празник на гимназията
 • Мадлен Иванова - 12г клас - ІІІ-то място за участие в Национален конкурс "Български будители". Ученичксата е одобрена за стипендиант на Американската фондация за България
 • Учениците от 5, 8, 10 и 11 клас заеха І-во място за групов рецитал "По безсмъртната дира на Априлци", по случай 135 г. Априлска епопея.

И през тази година продължава успешното представяне на ученици от гимназията на олимпиадата по история и цивилизация. На националния кръг на олимпиадата се класират Николай Минчев и Светлана Маринова от 12б клас.

Продължават успешните изяви на спортистите от гимназията. В крос "Освободител" по случай 3 март Айше Сакалова - 11а клас заема І-во място, а щаафетата ни - ІІІ-то място.

Волейболните отбори и в двете възрастови групи 8-10 клас и 11-12 клас заемат ІІ-ри места.

Отборът по хандбал - момчета /8-10 клас/ се класира на І-во място на Общинското състезание, а на зоналното състезание в Бургас - ІІ-ро място.

На 11 май 2011 г. се провежда ритуал за тържествено изпращане на Випуск 2011. Знамето на гимназията е предадено на новата знаменна група - Кристиян Тенев от ХІб клас - знаменосец и асистентки - Натали Стоянова и Силвия Паскалева от ХІв клас.


2011 - 2012 г.

Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември 2011 год.

През настоящата учебна година в гимназията бяха приети 68 ученици, разпределени в три паралелки- една в 5 клас и две в 8 клас /с прием Български език и литература и история и цивилизация и Български език и литература и география и икономика/. Учителският състав наброява 24 човека.

Към колектива на гимназията се присъединиха: двама учители по английски език – г-н Петър Попов и г-жа Мария Вълкова и по изобразително изкуство – г-н Петър Янков.

Учебната година бе тържествено открита на 15.09.2011 год.

През месец септември стартира проект по програма Коменски на тема "Толерантността - ключ към социална интеграция на младите европейски граждани" с партньори от Италия, Латвия, Полша, Португалия и Румъния.

От 21 до 23 октомври бе проведена учебна екскурзия от 11 клас по маршрут- Сливен- Велико Търново- Сливен. Бяха проведени уроци на тема "Търновската конституция" и "Живот и творчество на Емилиян Станев".

На 8. Х. 2011 г. за втора поредна година на Екопътеката в ПП "С. Камъни" се състоя екологично състезание, на което учениците от 7 клас заеха второ място.

На 14. Х. 2011 г. учениците от 6 и 7 клас участваха във фестивал на лешоядите, организиран от ПП "Сини камъни"

През есенната ваканция учениците от 6 и 7 клас проведоха екскурзия по маршрут Габрово- Ловеч- Плевен с посещения на етнографския комплекс "Етър", къщата на хумора и сатирата, етнографския музей в Ловеч, крепостта на Асеневци, Панорамата, Скобелевия парк и парка в местността "Кайлъка".

На 24 .Х. 2011г. ученици от гимназията присъстваха на откриването на паметна плоча на патрона – Дамян Дамянов. Специален гост на събитието бе съпругата на поета- Надежда Захариева.

На 27. Х. 2011 г. в читалище "Х. Димитър" се проведе викторина, посветена на 1 ноември- Денят на народните будители, на която участваха ученици от 9 и 10 клас.

На междуучилищното състезание по тенис на маса, проведено на 18 ХІ.2011 г., Габриел Пърев от 5 клас зае първо място.

По националната програма "Училището – територия на учениците" бе защитен проект на тема "Театърът- отворена и желана територия на учениците от ХГ "Д. Дамянов".

Чрез този проект ще се ангажират ученици от 9 и 10 клас на гимназията не само в учебния процес, но и в извънкласните дейности, свързани с изкуствата. Бяха представени пиесите "Когато розите танцуват" от Валери Петров, "Ще те накарам да се влюбиш"- мюзикъл от Недялко Йорданов и "Двубой" от Иван Вазов.

По националната програма "С грижа към всяко дете" модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" е защитен проект на тема "С грижа за талантливите ученици на ХГ "Д. Дамянов".

На 24 .ХІ. 2011г. по случай 77 години от рождението на Дамян Дамянов и 15 години от създаването на гимназията бе обявен Регионален литературен конкурс на тема:
"Благодаря ти, българска обител,
Че сбра в разкъсаната ми снага
Икони и бунтарски знамена
Олтари на неверие и вяра"
Дамян Дамянов

За втора поредна година учениците от гимназията проведоха импровизирано телевизионно предаване по повод: Buy nothing day. 26 ноември е обявен за Ден без консуматорски покупки. Представянето се реализира съвместно с еколози от ОУ "Христо Ботев". Екипите от репортери на двете училища дискутираха по следните теми:"Опаковките- наистина ли се нуждаем от тях?" и "Отпадъци- какво да правим с тях?"

На 1.ХІІ. 2011г. Клуб "Безвъзмездна помощ" на БМЧК при гимназията отбеляза световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Бяха раздадени информационни материали и червени лентички- символ на борбата срещу СПИН.

Димитър Петров от 5 клас зае второ място на последното състезание по мотокрос за сезон 2011 г. В крайното класиране на Републиканския шампионат зае престижното четвърто място.

Деветокласнички от гимназията получиха награди в конкурс на тема: "Христианското семейство и младеж - мит или реалност". Тони Тенева от 9а клас бе наградена за обективно отразяване на социалната действителност, а Дебора Александрова от същия клас за признателността, приемствеността и уважението към по- възрастния като носител на ценности и наследства.

На 10.ХІІ.2011г. се проведе коледно - математическо състезание, на което Полина Златева от 10б клас зае второ място.

На 20.ХІІ.2011 г. клуб "Безвъзмездна помощ" организира благотворителна акция. Събраната сума бе използвана за закупуване на сладки за деца в неравностойно положение от Дневен център и посещение на постановка на Кукления театър.

В края на месеца бе проведено традиционното Коледно шоу.

Във връзка с 15- годишния юбилей на гимназията на 17.01.2012г. се проведе конкурс за рецитаторско майсторство на тема: "Магията на Дамяновото слово".В първа възрастова група- 4-6 клас Стилиян Господинов от 6а клас зае 3-то място, а в трета възрастова група 9-12 клас, Валентин Манолов от 11б клас, Стефан Василев от 12б и Тони Тенева от 9а клас заеха съответно І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място.

На 18.01.2012 се състоя празничен концерт в зала "Зора".

През месец февруари в ХГ "Д. Дамянов" стартира проект: "Да направим училището привлекателно за младите хора". Сформираха се 9 групи за занимания по интереси:

"Да успяваме заедно - колективни и индивидуални спортове", "Природолюбител", "Евроклуб", "Млад журналист", "Радио- телевизионна журналистика", "История на моето селище", "Артстудио", "Изготвяне на клипове и презентации".

В навечерието на 14.02. възпитаници от гимназията към клуб "Безвъзмездна помощ" организираха благотворителен концерт с цел набиране на средства за сираци и деца в неравностойно положение.

През месец март клубът подари лакомства и мартенички на децата от детска градина "Калина".

Достойно се представиха учениците в лекоатлетическата щафета "Освободител" и общоградския масов крос, проведени по случай 3-ти март. На общоградския крос ученичките Айше Назифова от 12а клас и Виктория Костадинова от 11б клас заеха І-во и ІІ-ро място.

На 19.ІІІ.2012г. ученици от 11 и 12 клас участваха в дебат на тема "Съвремието няма нужда от дискриминация" във връзка с международен ден против дискриминацията.

В края на месеца ученици от 5 и 6 клас достойно се представиха в Общоградско състезание "Зная, мога, творя".

На 30.ІІІ.2012 се проведе ХVІ Регионална философска конференция "Човек- свят" в г. Бургас. В секцията на 12 клас бе отличена Диана Василева.

На 31.ІІІ.2012 в зала "Май" местната комисия за борба срещу противообществени прояви, връчи отличия на актьори от театралната трупа при гимназията за филма "Нирмаан" с режисьор Владимир Белов- бивш възпитаник на гимназията.

На 4.ІV.2012г. в зала "Зора" театралната трупа при гимназията представи музикално- поетичния спектакъл "Честна мускетарска" от Валери Петров. Постановката бе режисьорски дебют на възпитаника на гимназията Росен Узунов.

На Великден членове на клуб "Безвъзмездна помощ" посетиха Защитено жилище за младежи с интелектуални затруднения и им поднесоха шоколадови яйца с изненади и козунаци.

На 21.ІV.2012 ученици и учители от гимназията се включиха в инициативата "Подари дръвче, засади гора" по повод Международния ден на земята.

На 21.ІV.2012г. шестокласничката Росислава Иванова спечели ІІІ-то място на Националния кръг от състезанието по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България.

На Общинското състезание на ученическите екипи за първа помощ, проведено на 24.ІV. 2012г., Отборите на гимназията заеха І-во и ІІ-ро място.

За втора поредна година отборите от ХГ "Д. Дамянов" участват в зонални състезания, в които представителния отбор по баскетбол зае ІІІ-то място.

На Националното състезание по български език и литература Кристин Баджева от 9а клас зае ІІ-ро място.

На състоялия се благотворителен концерт, организиран от БЧК- Сливен по повод Международния ден на Червения кръст, клуб "Безвъзмездна помощ" към ХГ Д. Дамянов" получи грамота за активност и инициативност.

На 10.V.2012 в ХГ "Д. Дамянов" се проведе училищен кръг на викторината на Интернешънъл Хаус. Победителите Евдокия, Шидер и Валентин от 11б клас взеха участие и на полуфиналния кръг в София, където заеха ІІІ-то място.

На 12.V.2012г. ученици и учители от гимназията активно се включиха в кампанията: "Да изчистим България за един ден".

На 15.V.2012г. се проведе ритуалът за тържествено изпращане на Випуск- 2012. Знамето на гимназията бе предадено на новата знаменна група- Шидер Георгиев от 11б клас- знаменосец и асистентки- Стенислава Кръстева 11а и Виктория Костадинова от 11б клас.

През месец май ХГ "Д. Дамянов" бе отличена с грамота от Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София за висок професионализъм на педагогическите екипи.

На 24.V.2012г на г-жа Екатерина Петкова- директор на гимназията бе присъдена образователна и научна степен- доктор.

През месец юни Театралната трупа на гимназията взе участие в първия ученически театрален фестивал "Арлекин"2012 в гр. Нова Загора с постановката "Честна мускетарска" от Валери Петров и представи постановката "Самодива"- авторска разработка на Росен Узунов в село Медвен.


2012 - 2013 г.

Подготовката на новата учебна година започна на 1 септември 2012 год.

През настоящата година в гимназията бяха приети 76 ученици, разпределени в три паралелки- една в пети и две в осми клас /с прием Български език и литература и история и цивилизация и Български език и литература и география и икономика/. Преподавателският екип наброява 21 учители.

В началото на учебната година към екипа се присъедини г-жа Веселина Коева- учител по физика и астрономия.

Учебната година бе тържествено открита на 17.09.2012 година.

На 26.02.2012г. ученици от гимназията отбелязаха Деня на европейските езици. Учениците изработиха плакати, на които изобразиха Европа и изписаха поздрави и думи на различни европейски езици. Голяма част от инициативата бе ръководена от учениците, участници в проект "Коменски", които обогатиха таблата с тематични ключови думи от проекта като толерантност, приятелство и милосърдие.

На 20.10.2012 година в м. "Моллова гора" учениците от 7 клас участваха в екологично състезание, организирано от ПП "Сините камъни". Учениците се представиха достойно и извоюваха ІІ-ро място.

По повод "120 години от Балканската война" Благовеста Панкова от 8а клас зае ІІ-ро място, а Габриела Калчева от 6а , Симона Калчева от 8а и Стенислава Кръстева получиха поощрителни награди.

На 29.11.2012 г. в София бе проведен семинар на тема: "Толерантността в училище", на който взе участие г-жа Даниела Маркова с доклад "Игри на толерантността", представящ добри практики от ХГ "Д. Дамянов".

За трета поредна година ученици от гимназията проведоха импровизирано телевизионно предаване по повод Buy nothing day. То бе под надслов "Толерантни към природата". Екипите от репортери дискутираха по следните теми: "Опаковките- наистина ли се нуждаем от тях?" и "Отпадъците- какво да правим с тях?"

На 16.11.2012 година ученици от гимназията посетиха своите приятели от Защитено жилище в кв. "Клуцохор". Много смях, песни, танци и топли приятелски прегръдки изпълниха атмосферата на дома и създадоха весело настроение. Инициативата бе във връзка с Международния ден на толерантността.

На 20.11.2012 година в мултимедийната зала на гимназията се проведе среща с представителите на редакционната колегия на списание "Страница"- поета Недялко Славов и учения Младен Влашки.

От 13 до 18 ноември 2012 год. се проведе поредната мобилност по проект "Толерантността- ключ към социална интеграция на младите европейски граждани" с ръководител г-жа Даниела Маркова. Пътуването се осъществи със самолет до Рим, а след това с автобус до гр. Гротаминарда, южна Италия.

По повод 1.ХІІ.- Световен ден срещу СПИН, доброволците от клуб "Безвъзмездна помощ" се включиха активно с изработени плакати и разпространението на информационни брошури "Прегръдката не убива. Дискриминацията- Да!"

В края на декември бе проведено традиционно Коледно шоу.

На 16.01.2013г. в зала "Зора" театралната трупа към гимназията представи премиерата "Самодива" с ръководител Росен Узунов.

По повод патронния празник на училището на 18.01.2012 г. в концертната зала на ДНА се проведе конкурс за рецитаторско майсторство "Магията на Дамяновото слово".

На фестивала "Сливенски корени" Калояна Георгиева от 10 клас получи първа награда за поезия. Бе представена и постановката "Самодива", като Йоана Баджева получи наградата за поддържаща женска роля, Валентин Манолов за главна мъжка роля, както и награда на публиката за най- добър спектакъл.

През м. януари ученици от гимназията взеха участие с четири отбора в турнира по баскетбол, като завоюваха две втори места /8-10 клас девойки и 8-10 клас юноши/ и две трети места /5-7 клас момичета и 11-12 клас юноши/

През месец февруари се проведоха и турнирите по волейбол и футбол, като учениците от 11-12 клас заеха вторите места.

По повод 3-ти март ученици от гимназията участваха в традиционната лекоатлетическа щафета "Освободител", като отбора от 11-12 клас спечели второ място.

През месец март бе проведен турнир по хандбал, като гимназията взе участие с 3 отбора, като спечели І-во място за юноши /11-12 клас/, второ за юноши /8-10 клас/ и трето за девойки /8-10 клас/.

На проведения републикански шампионат по джудо в гр. София Стефания Добрева от 5а клас спечели първо място в категория до 44 кг.

Група "Монолог" взе участие в ХІІ регионален фестивал на руската песен и танц, посветен на 135 год. от Освобождението на България.

От 2-7 април 2013г. В Сливен и Хуманитарна гимназия гостуваха приятелите ни по проект "Толерантността- ключ към социална интеграция на младите европейски граждани".

За седма поредна година ученици от гимназията взеха участие във философската конференция "Човек- свят" проведена в гр. Бургас. Хюлия Хюсеин от 11а клас се представи с есе върху фрагменти на Вилхем Фон Хумболт, а Кристина Гроздева от 12а клас - с есе върху фрагмента на Махатма Ганди. В секцията на 12 клас есето на Кристина заслужено бе отличено.

През м. април бе проведе кръг от Европейския шампионат по мотоциклетизъм в Македония, на който Димитър Петров от 6а клас зае първо място в своята категория. Дебора Александрова от 10а клас зае ІІ-ро място в Областния конкурс "Бог е любов" в раздела за разказ, а Мирослава Желева от 11а клас участва в първия национален конкурс за творческо писане, организиран от издателство "Просвета".

На 10 май 2013 година в зала "Зора" бе представена книгата "Сто причини да се гордея,че съм от Сливен! В нейното създаване взеха участие екип ученици от гимназията с ръководител г-н Валери Милков, фондация "Българска гордост" с медийното съдействие на в-к "Стандарт". По този повод гимназията получи номинация "Училище - пазител на българщината" от фондация "Българска гордост" с председател Николина Горова.

Във връзка с фестивала на Детската книга учениците от гимназията проведоха срещи с детската писателка Юлия Спиридонова и сливенския журналист, поет и драматург Деньо Денев.

В периода 12-13 май 2013 година колективът на Хуманитарна гимназия проведе квалификационна дейност на Старозагорските минерални бани на тема "Ефективно управление на дисциплината в класната стая и в училище" под ръководството на гл. Ас. Жилков от ДИПКУ Ст. Загора.

Ученичката от 8а клас Благовеста Панкова се класира на ІІІ-то място за участието си с доклад, посветен на Руско- турската освободителна война 1877-78 г. в международния ученически конкурс "Заедно в ХХІ век".

Театралната трупа към ХГ "Д. Дамянов" участва в традиционния театрален фестивал "Бургаски изгреви" с пиесата "Самодива". Великолепното представяне на театралите с режисьор Росен Узунов доведе до спечелване на голямата награда.

На проведения областен кръг на олимпиадата по български език и литература ученичките от 12а клас Стенислава Кръстева, Катерина Коева и Михаела Димитрова постигнаха отлични резултати.Стенислава Кръстева бе допусната до Националния кръг на олимпиадата.

На 24 май 2013 се проведе ритуалът по изпращането и номинации на Випуск 2013. Знамето на гимназията бе предадено на новата знаменна група - Димитър Кашмеров- 11а клас- знаменосец и асистентки Илияна Сотева 11а и Станиела Тенева- 11б клас.

През м. юни театралната трупа взе участие в националния театрален фестивал "Климент Михайлов" гр. Русев и взе наградата на Общинския младежки дом гр. Русе, както и награда за най- добра мъжка роля на Шидер Георгиев.

На проведения Републикански шампионат по мотоциклетизъм, проведен в гр. Сливен, Димитър Петров от 6а клас стана Републикански шампион в клас "МХ- 65".

През м. юни Иван Илиев от 8а клас получи златен медал в националния конкурс "Зелена планета 2013" в подраздел "Съвременни технологии в услуга на природата" за изработка на сайт с екологична насоченост.

През тази учебна година приключи изпълнението на проект "Ремонт и обновяване на физкултурния салон по програма за хуманитарна помощ към Американското посолство" и саниране на ІІ-ри корпус от Община Сливен.


2013 - 2014 г.

През настоящата година в гимназията бяха приети 62 ученици - разпределени в три паралелки - една в пети клас и две в осми клас /с прием Българскси език и литература и история и цивилизация и Български език и литература и география и икономика/. Преподавателският състав наброява 21 учители.

В началото на учебната година за временно изпълняващ длъжността Директор на гимназията бе назначена г-жа Мария Вълкова. Към колектива се присъединиха г-жа Татяна Душанова - учител по Български език и литература и руски език, и г-жа Лиляна Милева - учител по английски език.

Учебната година бе тържествено открита на 16.09.2013 год. На 02.10.2013 г. ученици и учители от гимназията се срещнаха с поетесата Надежда Захариева по повод премиерата на романа "Две очи любов".

На рецитаторския конкурс по време на Третия международен фестивал "Магията на вятъра" ученици от 5 клас спечелиха призовите места в групата 11-16 год. Първо място зае Даниел Стоянов, а трето – за Мария Черкезова.

На 05.10.2013 год. сборен отбор от 5 до 11 клас се включи в скоростното изкачване на Хамамбаир. В първа възрастова група 5-11 клас, златен медал спечели Донна Михайлова, ученичка от 7а клас, а в трета възрастова група 10-11 клас бронзов медалист е Веселин Едрев от 10а клас.

На 12 октомври в м. Моллова гора ученици от Хуманитарна гимназия, взеха участие в екологично състезание "На Сините камъни", организирано от Природен парк "Сините камъни" и заеха престижното трето място.

През месец октомври учениците от 5 и 7 клас станаха участници във фестивал на лешоядите, организиран от Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани".

На 11.11.2013 г. учениците от 9а клас отбелязаха Международния ден на толерантността като представиха "Игри на толерантността".

В края на месец декември се проведе традиционното за гимназията Коледно шоу.

На 17.01.2014 г. тържествено бе отбелязан празника на гимназията. За четвърта поредна година се проведе конкурсът за рецитаторско майсторство "Магията на Дамяновото слово", заявка за който бяха подали близо 40 ученици от различни училища. Директорът на училището Мария Вълкова, награди участниците в конкурса за литературна творба, рисунка и рецитаторско изпълнение по стихове на Дамян Дамянов.

На 30 януари клуб "Радио-телевизионна журналистика" към Хуманитарна гимназия събра гости, преподаватели и ученици в мултимедийната зала на гимназията. Младите журналисти направиха интервюта със зам. кмета Иван Манчев, главния редактор на Дарик-радио Сливен Здравка Тонева и Яница Вушева от Областния информационен център.

На проведеното през месец февруари Национално първенство по лека атлетика в зала "Добротица" - гр. Добрич, ученичката Габриела Димитрова от 8 клас стана шампион на България в тласкането на гюлле при момичетата до 16-годишна възраст.

През месец февруари гости на учениците от Хуманитарна гимназия бяха поетесите Виолета Калайджиева и Дора Илиева.

Традиционно и тази година младите доброволци от гимназията при клуб "Безвъзмездна помощ" към БМЧК-Сливен, се включиха в акцията за продажба на мартеници. Събраните средства се използваха за деца в неравностойно положение.

Отлично се представиха спортните отбори към гимназията по футбол, хандбал, баскетбол и волейбол. Отборът по футбол 8-10 клас се класира на първо място на Общинско и Областно ниво; отборите по хандбал - юноши - 8-10 клас и 11-12 клас и девойки 11-12 клас - първи места на общинските и областните състезания; отборът по баскетбол юноши 11-12 клас зае първо място на общинско и областно ниво и второ място на зоналните състезания, а отборът по баскетбол - девойки 8-10 клас - второ място. Участниците в щафетата "Освободител" по случай трети март, във възрастова група 8-10 клас заеха трето място.

Ученичката Стефания Добрева от 6а клас завоюва първо място в категория до 52 кг на Републиканското първенство по джудо.

Поради излизане в майчинство на г-жа Мария Вълкова за временно изпълняващ длъжността Директор бе назначена г-жа Таня Станчева.

На 15.03.2014 г., учениците от клуб "Млад природолюбител" се включиха в природозащитна акция в м. Абланово. С помощта на екипа на "Зелени Балкани" те поставиха повече от 20 къщички и хранилки за птици.

На 21 март ученици от Хуманитарна гимназия участваха на традиционната ученическа философска конференция в гр. Бургас.

На 26 март ученици от 7а клас представиха театралната постановка "Клуб щастие", за чиято подготовка и изпълнение се включи целия клас. Събраните средстава от продажбата на билети, класът дари на гимназията.

В края на месец март в Хуманитарна гимназия се проведе образователен семинар на тема "Съвременното литературно образование - проблеми и перспективи" с гости от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив.

Ученичките Калина Митева от 9а клас и Тони Тенева от 11а клас, участвали в театралната постановка "Синовете на Борей", като част от фестивала "Сливенски корени" получиха престижни награди - Калина Митева - за главна женска роля, а Тони Тенева - за поддържаща женска роля.

На 10 април гост на Хуманитарна гимназия по покана на клуб "Радио-телевизионна журналистика" бе златното момиче на България - Станка Златева. Вечерта в зала "Зора" театралната трупа към гимназията представи премиерата на пиесата "Час на класа", с режисьор Росен Узунов. С тази пиеса трупата участва на театралния фестивал в гр. Бургас и спечели първо място.

На 26 април ученици и учители от Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" се включиха в инициативата "Да изчистим България за един ден".

И през тази година продължи успешното представяне на ученици от гимназията на олимпиадата по история и цивилизация. За националния кръг се класира Хюлия Хюсеин- ученичка от 12а клас.

В края на месец април Станиела Рускова от 5а клас зае първо място за снимка и колаж на конкурса за фотография на тема "Горска приказка", организиран от Детски комплекс – Сливен.

Отлично се представиха отборите на БМЧК към гимназията в провелото се на 29.04.2014 г. общинско състезание за млади ученически екипи по първа помощ заемайки първи места за отборите от първа и втора възрастова група.

На провелия се на 08.05.2014 г. благотворителен концерт по повод Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец Цветелина Добрева от 9а клас бе удостоена със званието "Млад отличник на БЧК".

На 13.05.2014 г. по традиция се проведе тържествено изпращане и номинации на абитуриентите от випуск 2014 год. Знамето на гимназията бе предадено на нова знаменна група: знаменосец - Йоан Димитров от 11б клас, и асистентки - Калояна Георгиева от 11б клас и Кристин Баджева от 11а клас. На 15 май гости на гимназията бяха г-жа Надежда Захариева - поетеса и съпруга на патрона на гимназията - Дамян Дамянов, и г-жа Елена Алекова - автор на редица поетични, прозаични и критични произведения.

През м. май специални гости на Хуманитарна гимназия бяха изпълнителите от групата "ICE CREAM".

В навечерието на 24 май се проведе ХІІІ Национален конкурс "Бог е любов". Кристин Баджева от 11а клас спечели първо място за есе.

На проведения в края на м. май Национален преглед на руската песен "ВИГ Монолог" при Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" завоюва второ място при неприсъдено първо в категория ученически вокално- инструментални групи.

Ричард Господинов от 9а стана републикански шампион по колоездене - младша възраст.

На 25.06.2014 г. в Областна управа гр. Сливен се проведе награждаването в Националния конкурс за статии в Уикипедия на тема

Текстилната индустрия и занаяти в област Сливен - развитие и съвременно състояние". Първа награда получи Мария Радева, ученичка от 9а клас.


2014 - 2015 г.

Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември 2014 година.

През настоящата година в гимназията бяха приети 66 ученици, разпределени в три паралелки – една в пети и две в осми клас /с профили - Български език и литература и История и цивилизация и Български език и литература и География и икономика. /Преподавателският състав наброява 21 учители.

На 23 юли 2014 година бе представен новият директор на гимназията г-н Жельо Радев Радев. За пом.-директор бе назначена г-жа Дияна Костадинова.

Учебната година бе тържествено открита на 15 септември 2014 година. Тържеството уважи с присъствието си г-жа доц.Екатерина Иванова – бивш директор и основател на гимназията, която дари на училището осветена икона с лика на св.Георги Победоносец.

През месец септември гимназията се включи в дарителската кампания ,,Да върнем вярата в доброто”, като събраната сума бе предназначена за оказване помощ на учениците и учителите от пострадалите от наводнения райони.

На 26 септември 2014 година учениците от ХГ ,,Дамян Дамянов” за пореден път отбелязаха Европейския ден на езиците с разнообразни инициативи: изработване на табла, дискусии за ролята на езика като средство за комуникация, четене на ученически есета, посветени на словото и др.

На 28 септември гимназията се включи в инициативата на Министерството на културата и Министерството на образованието, протичаща под патронажа на президента на Република България - ,,Чети с мен”.

Ученици от гимназията участваха в скоростното изкачване на Хамамбаир на 10 октомври 2014 година, организирано от Ротари клуб и Община Сливен. Веселин Едрев от 11а клас зае първо място във възрастова група 10-11 клас, а Михаела Петрова – трето място във възрастова група 8-9 клас.

Денислава Стойчева спечели трета награда от Национален ученически конкурс ,,Биоразнообразието на моя роден край – извор на гордост и вдъхновение”, част от проекта ,,Младежи за устойчиво развитие”.

На 18 и 19 октомври при голям интерес бе проведен курс по творческо писане, ръководен от поетесата Валентина Радинска.

По случай 1 ноември – Ден на народните будители за трета поредна година бяха връчени наградите на РИО-Сливен ,,Софроний Врачански”. За ,,Учител на година” бе избрана г-жа Галина Балтаджиева, номинирана от ХГ ,,Д.Дамянов”.

На 12 ноември 2014 година се проведе среща със сливенската поетеса Ники Комедвенска по инициативата ,,Чети с мен”. Поетесата изпълни свои любими стихотворения и представи част от непубликуваните си творби.

На 26 ноември театралната трупа при ХГ ,,Дамян Дамянов” представи пиесата ,,Час на класа” от Лора Лазар.

За пета поредна година учениците от гимназията проведоха импровизирано телевизионно предаване ,,BUY NOTNING DAY”. Предаването се реализира съвместно с еколози от ОУ ,,Христо Ботев” под надслов ,,От рециклиране към изкуство”. Екипите от репортери дискутираха по следните теми: ,,Опаковките – наистина ли се нуждаем от тях?”; ,,Отпадъците – какво да правим с тях?”; ,,Какво означава да живеем по-добре, но с мярка?”.

На 11 декември в мултимедийната зала на гимназията се проведе Вечер на прозата с участието на Валерия Андреева, автор на книгата ,,Грънчарят”.

През месец декември участниците в клуб ,,Радио-телевизионна журналистика” проведоха импровизиран брифинг с кмета на общината Кольо Милев и председателя на Общинския съвет Мария Григорова. Бяха зададени редица въпроси, свързани с бъдещето на града. Дейността на клуба продължи в къщата-музей ,,Хаджи Димитър” с уредника на къщата Дора Пондалова, която обясни какви качества са необходими за да станем екскурзовод и отговори на многобройните въпроси на младите журналисти.

На 19 декември 2014 година в Регионална библиотека ,,Сава Доброплодни” бяха връчени наградите на победителите в коледния конкурс на библиотеката. Поощрителна награда в конкурса за коледна картичка получи Илияна Димитрова от V клас. Първа награда за най-оригинално коледно пожелание бе присъдена на Василена Вълева от VІІІ клас, а в конкурса ,,Писмо до Дядо Коледа” втора награда в раздел поезия спечели Мария Радева от Ха клас.

В края на месеца бе проведено традиционното Коледно шоу.

На 12 януари 2015 година, ученици и учители от ХГ ,,Дамян Дамянов” поднесоха цветя пред паметната плоча на поета и поставиха началото на традиционните за училището Дамянови дни. За отбелязване годишнината на своя патрон гимназията проведе редица инициативи, като среща с връстници на поета, изложба с документални фотографии, представяне на филма ,,Обичам те, живот”, празничен концерт и награждаване участниците в ежегодния конкурс, посветен на творчеството на Дамян Дамянов.

На 19 януари бе организирана среща със съпругата на поета г-жа Надежда Захариева, която написа пожелания за учителите и учениците в създадената Паметна книга на училището, а г-жа Дияна Димих – сценаристка на филма ,,Обичам те, живот” припомни епизоди от творческия процес по създаване на филма.

В конкурса, посветен на творчеството на поета на тема: ,,… Една звездица в хаоса голям” в категория проза първо, второ и трето място бяха присъдени на учениците от гимназията: Кристин Баджева, Мелани Костадинова и Благовеста Панкова.

На 11 февруари 2015 година ученици от Хуманитарна гимназия отбелязаха международния ден за безопасен интернет, който тази година се чества за 12-ти път. Националната кампания насочи вниманието към ролята на позитивните интернет услуги за формиране на пълноценна и хармонична личност в дигиталното общество. Кампанията премина под мотото ,,Заедно за по-добър интернет”.

По случай 3-ти март се проведе традиционната щафета ,,Освободител”. Учениците от гимназията се класираха на трето място във възрастова група VІІІ-Х клас.

На 11 март в мултимедийната зала на гимназията се проведе Вечер на интимната лирика ,,Гледам теб” по стихове на Христо Батинков. Любовните стихове бяха представени от актьорите Николина Янчева и Николай Йовин.

На 20 март учениците Мария Радева от Ха клас, Андрей Митев от ХІа клас и Кристин Баджева от ХІІа клас взеха участие в ХІХ Национална ученическа философска конференция ,,Човек-свят”, проведена в гр.Бургас.

На 20 март 2015 г. в ХГ ,,Дамян Дамянов” бе учреден клуб ,,Памет”, в който се включиха ученици от V до ХІІ клас с подчертан интерес към националната и регионалната история. За председател на клуб бе избрана Благовеста Панкова от Ха клас, за зам.-председател – Иван Тенев от ІХа клас, а за отговорници на уеб-сайт – Иван Илиев и Мария Радева от Ха клас.

На 25 март в РИМ-Сливен се проведе представително занятие на клуб ,,Млад пътешественик”. Участниците в клуба разказаха за работата си през годината и представиха изработения от тях виртуален пътеводител на гр.Сливен на английски език.

От 1 до 5 април 2015 г. в гр.Пазарджик се проведе Х-ти юбилеен Младежки театрален фестивал ,,Океан от любов”. Театралната трупа при гимназията представи постановката ,,Вълци нема” от Панчо Панчев.

Ивелина Иванова от VІ клас получи две награди от екологични конкурси – Първа награда за участието си в конкурса на ДПП ,,Сините камъни” на тема ,,Вълшебството на гората” и поощрителна награда за участието си в Националния конкурс ,,Водата – извор на живот”.

`Училищните отбори по баскетбол на гимназията: момичета 5-7 клас с ръководител Таня Станчева и девойки 8-10 клас с ръководител Марин Маринов спечелиха първите места в зоналното първенство в гр. Бургас и се класираха за републиканските състезания, на които представиха достойно града и гимназията.

На 22 април поетесата Мария Донева изнесе нетрадиционен урок по поезия пред учениците от Ха клас.

Уеничката от ХІІа клас Кристин Баджева се класира и достойно представи гимназията на Националната олимпиада по Български език и литература, проведена в гр.Шумен.

От 30 април до 3 май 2015 година в гр.Велико Търново за десети пореден път се проведе Национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество ,,Малкият принц”. Театралната трупа при гимназията с режисьор Росен Узунов представи постановките ,,Вълци нема” и ,,Осмият олтар”. Професионалното жури с председател Николай Априлов присъди втора награда за спектакъла ,,Осмият олтар”, а индивидуални отличия получиха Димчо Мадамлиев и Радина Бомбова.

На 9 май в зала ,,Май” се продеде Кръгла маса под надслов ,,Да знаем за войната, да пазим мира” по повод 70 години от края на Втората световна война. С презентации на рефератите си участваха ученичките от Ха клас – Благовеста Панкова, Мария Радева и Йоана Баджева, които за отличното си представяне бяха отличени с грамоти и награди.

На проведената щафета по повод 70 години от края на Втората световна война отборът на гимназията във възрастова група 8-10 клас зае второ място.

В празничните майски дни учениците от гимназията активно участваха в ХVІІ национален фестивал на детската книга. В Националния литературен конкурс ,,Библиотеката – моят остров на съкровищата” – Мария Радева и Благовеста Панкова спечелиха първа и трета награда в категория – проза, а в категория – поезия Денислава Стойчева – първа награда.

На 16 май 2015 г. учениците от Хуманитарна гимназия бяха сред най-активните участници в Нощта на музеите, организиран в крепостта ,,Туида”. Водещи на празничната програма бяха Ивета Стоянова и Борислава Иванова от ІХа клас. Ученици от гимназията бяха и много от участниците във фолклорните състави, в театралната постановка ,,Синовете на Борей” и в група ,,Монолог”.

В края на месец май се проведе ритуалът по изпращането и номинации на Випуск 2015 г. Знамето на гимназията бе предадено на нова знаменна група – Христо Дойнов от ХІб клас – знаменосец и асистенти Мартина Караджова и Неделина Павлова от ХІа клас.

На търеството по случай 24 май, наградата ,,Аргира Жечкова” бе присъдена на г-жа Таня Станчева – старши учител по история и цивилизация и физическо възпитание и спорт.

През месец юни се проведе заключителния модул от курса по творческо писане с ръководител Валентина Радинска.

Със симулативен процес в Окръжен съд – Сливен на 18 юни 2015 г. приключи пилотната образователна програма на Висшият съдебен съвет в сътрудничество с Министерството на образованието и науката.


2015 - 2016 г.

Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември 2015 година.

През настоящата година в гимназията бяха приети 44 ученици, разпределени в две паралелки – една в пети и една в осми клас /с профил - Български език и литература и История и цивилизация/.

Преподавателският състав наброява 20 учители.

През месец септември 2015 г. ученици от ХГ "Дамян Дамянов" взеха участие в обучение по национална програма "Родолюбие" към Министерството на отбраната в село Катунище.

На 16 октомври 2015 г. ученици и учители от клуб "Памет" участваха в представянето на книгата на проф.д.и.н. Иван Русев "Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика".

На скоростното изкачване на Хамам баир, организирано от Ротари клуб Сливен, Виктор Комбалов от 11а клас се класира на трето място.

Ивет Георгиева от 7а клас на ХГ "Дамян Дамянов" се класира на първо място за рисунка в международния конкурс "Аз обичам Черно море".

На 31 октомври 2015 г. в местността Моллова гора учениците от 6а клас заеха второ място на екологичното състезание "На Сините камъни".

В началото на ноември с пиесата "Откраднатата опашка", представена от 6а клас, стартираха дните на толерантност в ХГ "Дамян Дамянов" по повод Международния ден на толерантността. На 16 ноември 2015 г. в мултимедийната зала на гимназията ученици от 11 клас се срещнаха с журналистката Веселина Седларска, с която разговаряха открито за проблемите, които провокират толерантността.

На 16 ноември 2015 г. ученици от ХГ "Дамян Дамянов", членове на секция "Млади възрожденци" към клуб "Памет", присъстваха на регионална среща на 70 клуба "Млади възрожденци, проведена в зала "Васил Левски". На срещата присъстваха председателят на Народното събрание, кметът на община Сливен, председателят на Общобългарския комитет "Васил Левски", областни управители, депутати, експерти и директори на училища.

Станиела Рускова от 7а клас на Хуманитарна гимназия се класира на първо място във фотоконкурса на тема "Нашето море и неговите обитатели" и зае второ място за фотография на тема "Аз обичам Черно море".

За шеста поредна година в гимназията се организира Buy nothing day. В инициативата под надслов "Участвай не като купуваш, а като даряваш" се включиха голям брой ученици от всички класове. Те дариха детски играчки, книги, бои, моливи и други вещи, с които зарадваха децата от социални домове в навечерието на Коледа.

В края на месец ноември в Хуманитарна гимназия се проведе курс по творческо писане, воден от поетесата Валентина Радинска. При голям брой участници, както от нашето, така и от други училища в града протекоха три модула на занятията.

На 10 декември 2015 г. по повод Националната седмица на четенето ученици от 11б клас посетиха защитеното жилище в кл."Клуцохор", където четоха приказки заедно с младежите от жилището и им подариха книги.

На 13 декември в литературен клуб "Перото" – НДК София, бе наградена Станиела Рускова от 7а клас на ХГ "Дамян Дамянов" в Межднародния фотографски конкурс за деца на сп."National geographic kids" България с второ място за фотография на тема "Невероятна но факт".

Антония Абаджиева от 7а клас се класира на трето място в математическия турнир "Иван Салабашев".

През месец декември в Регионалната библиотека "Сава Доброплодни" бяха връчени наградите на победителите в коледния конкурс на библиотеката. В конкурса "Писмо до Дядо Коледа" в раздел проза бяха отличени: Василена Вълева от 9а клас – втора награда, Благовеста Панкова от 11а клас – трета награда и Мария Радева от 11а клас – поощрителна награда.

В края на месец декември се проведе традиционното Коледно шоу.

На 18 януаи 2016 г. се навършиха 81 години от рождението на ДамянДамянов – патрон на гимназията. По традиция празникът започна с рецитаторския конкурс "Магията на Дамяновото слово". Представителна група ученици от пети и осми клас поднесоха цветя пред паметната плоча на поета на пл."Васил Левски". В залата на Военния клуб бе организиран концерт с участието на детски балет "Барби" и Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен. Бяха наградени участниците в различните конкурси, посветени на празника. В категория проза: второ място зае Мария Хътова от 9б клас; Мария Радева и Благовеста Панкова от 11а клас – първо и второ място за трета възрастова група. В категория поезия – първо място зае Денислава Стойчева от 9а клас. В конкурса за рисунка по стихотворения на Дамян Дамянов първо място зае Дейвид Дечев от 6а клас, а Даяна Димова от 10б клас – трето място.

На 09 февруари 2016 г. шестокласниците и седмокласниците отбелязаха международни Ден за безопасен интернет.

На 19 февруари учениците от клуб "Памет" участваха в общоградската тържествена церемония по повод 143-годишнината от обесването на Васил Левски.

На 21 февруари ученици от секция "Млади възрожденци" участваха във втората национална среща във Военна акадамеия "Г. Раковски" - София.

Ивелина Иванова от 7а клас се класира на първо място в Националната изложба-конкурс за детска рисунка "Св.Трифон Зарезан" в гр. Сунгурларе.

На 29 февруари 2016 г. шести клас организираха среща с Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова.

На проведената щафета "Освободител" по повод 3 март отборът на Хуманитарна гимназия се класира на второ място във възрастова група 11-12 клас.

Мария Радева от 11а клас взе участие в 20-та национална философска конференция "Човек-Свят" в гр.Бургас.

Ивелина Димитрова от 5а клас завоюваха златен медал за изпълнение на народни песни на международния фестивал в Прага, Чехия.

От 25 до 27 март 2016 г. в гр.Перник се проведе националния етап на олимпиадата по философия. Отлично се представи Иван Тенев от 10а клас, който получи 97 точки – най-много от участниците десетокласници.

На проведения конкурс от Дирекцията на Природен парк "Сините камъни" Дейвид Дечев от 6а клас се класира на първо място в категория "Литературно произведение", а Станиела Рускова от 7а клас – второ място в категорията "Снимки и компютърни презентации".

На първи април в ХГ "Дамян Дамянов" гостува доц. д-р Лун Тао – директор на Института "Конфуций" във Велко Търново. Гостът представи възмомжността от новата учебна година в училището да работи китайски доброволец, който да преподава китайски език и да организира инициативи за запознаване с китайската култура.

На 16 април 2016 г. отборът по баскетбол – момичета 5-7 клас се класира на второ място на зоналното първенство в гр.Ямбол.

На 20 април клуб "Памет" организира кръгла маса посветена на 140 години от Априлското въстание, която се проведе в Етнографския комплекс "Хаджиданчови къщи". Представителите на клуба – Благовеста Панкова, Симона Калчева и Иван Тенев се представиха отлично на проведената Трета национална конференция, посветена на годишнината от Априлското въстание в гр.Кърджали.

Театралната трупа към гимназията участва в Младежкия фестивал за театър "Сливенски вятър", с постановката "Летопис на позорището Многострадална Геновева" от Васил Станилов, под режисурата на Димитър Марков. Трупата получи престижната награда за най-добро ансамблово изпълнение в старша възрастова група.

В проведения общински преглед на ученическите екипи по първа помощ, организиран от БЧК, на 27 април 2016 г. учениците от клуб "Безвъзмездна помощ" на ХГ "Дамян Дамянов" завоюваха второ място.

На 17 април 2016 г. се проведе награждаване на участниците в общински кръг на Ученическите игри. Учениците от ХГ "Дамян Дамянов" получиха заслужени купи и грамоти за ІІ-ро място футбол /11-12 клас/ и баскетбол /11-12 клас/ и трето място баскетбол /8-10 кл./.

На 13 май 2016 г. се проведе изпращането на випуск 2016 г. Знамето на гимназията бе предадено на новата знаменна група – Емилиян Кондев от 11а клас – знаменосец и асистенти – Мария Радева от 11а клас и Денислава Атанасова от 11б клас. На церемонията с грамоти бяха отличени най-добрите ученици на випуска.

На проведения в с. Стоил войвода литературно-художествен конкурс "Вси като рой подир знамето да пристъпяте" ученичката Благовеста Панкова от 11а клас спечели първо място в раздел "Есе".

В края на месец май вокално-инструменталната група "Монолог" към ХГ "Дамян Дамянов" се включи в Деветия национален фестивал на руската песен. За участието си във фестивала групата получи паметен медал и грамота.

На 6 юни 2016 г. в гимназията гостува журналистката от в. "Капитал" и бивша възпитаничка на училището Зорница Стоилова. Срещата с ученици от гимназията бе организирана по проект "Журналисти в училище".

Ивелина Димитрова от 5а клас се класира на първо място в 19-я национален фолклорен събор "Върбова свирка свири", който се проведе в гр. Болярово, област Ямбол.

Господинка Ангелова от 11а клас стана победителка в националния конкурс "Бог е любов".

На 11 и 12 юни 2016 г. се проведе заключителният модул на курса по творческо писане с ръководител Валентина Радинска.


2016 - 2017 г.

Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември 2016 година. През настоящата година в гимназията бяха приети 21 ученици, разпределени в 1 паралелка в осми клас /с прием Български език и литература и История и цивилизация/.

Преподавателският състав наброява 18 учители.

Новата учебна година бе тържествено открита на 15 септември 2016 година.

Дейвид Дечев от 7а клас бе отличен в Националния конкурс за рисунка, литературно творчество и фотография ,,65 години Дунавски кон”. На 22 септември представители на клуб ,,Памет” почетоха Деня на независимостта и поставиха цветя пред паметника на VІ артилерийски полк.

От месец октомври в гимназията започна работа първата доброволка от Китай – Джао Паню – Пени, която идва в града ни в резултат на сътрудничеството между ръководствата на сливенските учебни заведения с Института ,,Конфуций” към ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий”.

През месец ноември Станиела Рускова от 8а клас се класира на второ място в Международен конкурс на тема: ,,Аз обичам Черно море”. Нейна снимка е избрана да участва в пътуваща изложба на National Geografic KID.

Дейвид Дечев от 8а клас бе награден с почетна грамота и стипендия за участието му в Национален конкурс ,,Талантът обича всяко дете” – раздел ,,Творческо писане”.

На 23 ноември 2016 г. Божана Маринова, Мария Радева и Благовеста Панкова от 12а клас получиха книгата ,,Да знаем за войната, да пазим мира”. Това е сборник, който включва и техните разработки, озаглавени ,,Сливенската военна болница в годините на Втората световна война и ,,Лиричният поглед към Втората световна война на Д. Стоянов /Р. Ралин/”.

В края на месеца младите журналисти от Клуба по радио-телевизионна журналистика при ПХГ ,,Дамян Дамянов” посетиха радио ,,Фокус”, като имаха възможност да се запознаят с работата в медията и да четат новини пред микрофон.

На организирания от Община Сливен фотографски конкурс ,,Моето здраве – моя отговорност”, първите три места получиха възпитаници на гимназията – Станиела Рускова – първа награда, групов проект на 7а клас – втора награда и Сияна Атанасова – трета награда.

В края на месец декември се проведе традиционното за гимназията Коледно шоу. Събраните средства бяха дарени за възстановяването на паметника на шести артилерийски полк.

На 18 януари 2017 година, гимназията отбеляза 82-та годишнина от рождението на Дамян Дамянов. На проведения литературен конкурс на тема ,,Най-мъчно се достига до сърцето на човека” във втора възрастова група /VІІ, VІІІ, ІХ клас/, Дейвид Дечев зае трето място, в трета възрастова група /Х, ХІ, ХІІ клас/ - жанр стихотворение, второ и трето място спечелиха Мария Радева от 12а клас и Денислава Стойчева от 10а клас, а в жанр есе – второ и трето място заеха Благовеста Панкова от 12а клас и Иван Тенев от 11а клас.

На 17 февруари 2017 година в мултимедийната зала на гимназията се проведе Кръгла маса на тема: ,,Дейност, възгледи и принос на Васил Левски в националноосвободителното движение и революционната дейност в Сливенско през Възраждането”, организирана от Клуб ,,Памет” към ПХГ ,,Дамян Дамянов”.

На 19 февруари, участници от клуба се включиха в общоградското поклонение и застанаха на почетен караул до паметника на Апостола на площад ,,Васил Левски”.

На 3 март 2017 година ученици, учители и служители от гимназията се включиха в празничното ученическо шествие по повод 139-та годишнина от Освобождението, като представители на клуб ,,Памет” поднесоха цветя на признателност пред паметника на Хаджи Димитър. В традиционната лекоатлетическа щафета, отборът ни от 11-12 клас се класира на второ място.

В конкурса ,,Българският път”, организиран от Българско философско общество, ученикът от 11а клас Иван Тенев събра максимален брой точки, което му гарантира прием в специалност философия на югозападният университет ,,Неофит Рилски”.

На 11 март 2017 година представителна група на клуб ,,Памет” продължи традицията в този ден да полагаме цветя пред паметника на VІ артилерийски полк.

През месец март гимназията чества 20 години от своето създаване. По този повод бяха организирани редица мероприятия като: симулативен съдебен процес, организиране на радио студио, кръгла маса на тема: ,,Хуманитаристиката днес”, курс по творческо писане ръководен от поетесата Валентина Радинска, среща с бивши възпитаници на гимназията, спортен турнир и младежко празненство с песни по текстове на Дамян Дамянов и Надежда Захариева.

Празниците приключиха с тържествен концерт в зала ,,Сливен”.

Мария Радева от 12а клас зае трето място на провелата се в гр. Бургас ХХІ Национална конференция по философия ,,ЧОВЕК-СВЯТ”.

Ивелина Димитрова от 6а клас спечели сребърен медал на ХVІІ Национален детски фолклорен концерт ,,Орфеево изворче”, проведен в гр. Стара Загора.

На проведения традиционен фестивал на руската песен, група ,,Монолог” към ПХГ ,,Дамян Дамянов” получи грамота, а великолепното и изпълнение бе оценено достойно от посланика на Русия у нас Макаров.

На 2 април 2017 година в гр. Бургас се проведе зонален турнир по баскетбол. Нашият отбор във възрастова група ХІ-ХІІ клас спечели убедителни победи и се класира за републиканското първенство.

На проведения фолклорен конкурс в гр. Стара Загора, Ивелина Димитрова от 6а клас се класира на първо място.

Сияна Георгиева от 6а клас се класира на второ място в ежегодния конкурс за ученическо творчество с природозащитна тематика, организиран от Дирекцията на Природен парк ,,Сините камъни” в категория макет, колаж, пано.

На националната конференция по гражданско образование ,,Семейство-училище-общество”, проведена на 7-8 април 2017 година в гр. Добрич, Мария Радева от 12а клас спечели специалната награда на журито и покана за участие в Международната конференция по философия.

През тази учебна година гимназията издаде четири електронни книги, написани от ученици - ,,Сборник, посветен на 20-годишнината от създаване на училището”, ,,Света гора Сливенска” на Иван Тенев от 11а клас; ,,Писмо до непознат” и ,,Речник на турските, остарелите и чуждите думи в романа ,,Под игото” на Иван Вазов.

В областния преглед на ученическите екипи по първа помощ, организиран от БЧК на 03.05.2017 г., Виктория Кирова, Таня Балтова, Пламена Недева и Елисавета Радева от клуб ,,Безвъзмездна помощ” се класираха на първо място, което им позволява да участват на Националното състезание в с. Лозен.

На 5 май 2017 година заместник областните управители Камен Костов и Румен Христов връчиха награди на отличените произведения в Националния конкурс ,,Щърко шарен, добре си ни дошъл”. В раздел приложно изкуство първа награда спечели Ивелина Иванова от 8а клас, а Сияна Атанасова от 7а клас получи трета награда.

На 15 май 2017 година ПХГ ,,Дамян Дамянов” тържествено изпрати абитуриентите от випуск 2017. По-късно в зала ,,Сливен” се състоя вълнуващо тържество с номинации на ученици и учители.

В навечерието на 24 май приключи конкурса по превенции на наркоманиите, организиран от община Благоевград. За оригиналната си интерпретация на тема: ,,Човекът – свободен и независим” Мария Радева се класира на второ място.

В края на месец май, единадесетокласнички от гимназията представиха романа ,,Под игото” на Иван Вазов в мрежата за видеосподеляне You Tube под формата на букревю.

В навечерието на 1 юни – Ден на детето, със сертификат за благородна постъпка ,,Златно сърце” бяха удостоени еднни от най-активните доброволки на младежката организация на БЧК – Цветелина Добрева, Божана Маринова и Симона Калчева.

На новосформираната Академия за лидери към ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, Иван Тенев от 11а клас получи отлична оценка в конкурса ,,Пространство и време” за историческо есе и реферат.

На 18 юни 2017 година завърши курсът по творческо писане, като сертификати за участие получиха всички участници. 

Copyright © 2008-2023 ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев