EN

В ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ” РАБОТИМ ЗА РЕНЕСАНС НА ХУМАНИТАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

profili
14.09.2020 / 22:45

Едно от предизвикателствата, с които посрещаме новата учебната година е профилираната подготовка във втори гимназиален етап. Съгласно новите нормативни документи, обучението в 11. и 12. клас се фокусира основно върху избраните профили. Традиционно за хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов” това са български език и литература, английски език, история и философия. Предстои всички те да бъдат изучавани по 5 часа седмично. Новото в учебните програми е модулното преподаване на тези предмети. Изпитание за професионализма на учителите е свободният модул, предвиден от наредбите. Следва учителите да съставят собствена учебна програма, съобразно потребностите и интересите на учениците си.

Учителите от хуманитарната гимназия приеха предизвикателствата и участваха това лято в серията от обучения, организирани от Министерството на образованието и науката и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. В обучението по философия се включи Стефка Генчева. Тя споделя любопитния факт, че вече се наблюдава засилен интерес към изучаването на философия в средното образование на национално ниво. За следващата учебна година над 80 училища в страната са заявили групи за профилирана подготовка, сред които и много елитни софийски гимназии. В обучението си тя е имала възможност да се срещне и общува с главния експерт по философия в МОН Коста Костов, с лекторите доц. д-р Бешкова, проф. Пожарлиев, гл. ас. Варджийска. Всички се обединяват около идеята занапред обучението на учениците да бъде ориентирано към придобиване на практически умения и компетентности – критическо мислене, разбиране и анализ на текстове, съставяне на проекти, аргументация на тези, създаване на философско есе и др.

В обучението по история участва Валери Милков. Лекторите - доц. Даниел Вачков и проф. Илия Илиев откроиха необходимостта профилираното обучение по история да има надграждащ характер с оглед подготовката на учениците за висшата степен на образование. Учебният процес според тях следва да се оптимизира чрез съсредоточаване главно върху предметите и дисциплините, по които учениците ще полагат зрелостни изпити. Разбира се, не трябва да се пропуска всяка възможност за работа с ученицитге, за да могат те да развиват в по-пълна степен способностите и интересите си.

В обучението по български език и литература участва Антоанета Дончева. Обучителите проф. д-р Гергана Дачева и проф. дпн Адриана Дамянова говориха за новите моменти в учебната програма на предмета. В компонент български език тя включва два задължителни модула – Езикът и обществото и Езикови потребности, а литературните задължителни модула са Диалогични прочити и Критическо четене. Всички тези модули според специалистите са обединени от две важни думи – компетентности и умения. Изграждането на компетентности е свързано с използването на езика като инструмент за комуникация. Обучението в рамките на литературните модули е насочено и към изграждане на умения (умни действия) за конструиране и интерпретиране на текст, който ще провокира преосмисляне на стереотипи и мисловни дейности. Важно е НЕ какво четем, а КАК четем! Вниманието на учениците следва да бъде насочено към аналитично вглеждане в смислопродуктивните механизми на литературния текст.

За поредна година прага на Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” ще прекрачат ученици, за които литературата, историята и философията са любими предмети. В училището ги очакват учители, готови да ги поведат по безкрайно интересните пътеки на хуманитарното знание. И все повече обществото ще разбира и оценява плодовете на тези срещи, защото за нормалното му бъдеще освен технологии ще са необходими и хора.

 
 

Copyright © 2008-2023 ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев