EN

КОНКУРСИ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ПХГ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"

Дамян Дамянов
09.01.2018 / 08:12

ПО СЛУЧАЙ 18 ЯНУАРИ 2018 г. – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО НИ И 83 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДАМЯН ДАМЯНОВ

 

О Б Я В Я В А М Е:

І. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА:

,,Там, вдън годините назад,

там, чак под края на небето...”

(От стихосбирката ,,Ще има връщане”- 1976 г.)

 

Условия за участие:

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Жанровете за отделните възрастови групи:

1/ Първа възрастова група /ІV,V, VІ клас/ - приказка, стихотворение, разказ;

2/ Втора възрастова група /VІІ, VІІІ, ІХ клас/ - стихотворение, приказка, разказ, есе;

3/ Трета възрастова група /Х, ХІ, ХІІ клас/ – стихотворение, разказ, есе.

Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 /три/ на брой с обем до 2 /две/ стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, класа, училището и телефон.

Същите могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището.

Срок за представяне на творбите: 10.01.2018 г.

 

ІІ. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА:

,,Когато пиша, ставам друг човек”

(От стихосбирката ,,Още съм жив” - 1993 г.)

 

В конкурса участват учители творци. Жанровете могат да бъдат стихотворение, разказ, есе, фрагмент, импресия. Творбата за конкурса може да бъде 1/една/ с обем до 2/две/ стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес, телефон за връзка или електронен адрес.

Срок за представяне на творбите: 10.01.2018 г.

 

 

ІІІ.РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА:

,,МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО”

 

Условия за участие:

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас с изпълнение по избор на творба на Дамян Дамянов. Класирането ще се извърши в посочените вече възрастови групи. Молим участниците от едно училище да не се явяват с една и съща творба на рецитала!

Заявка за участие до 10.01.2018 г. Конкурсът ще се проведе на 18.01.2018 г.

/четвъртък/ от 10:00 ч. в Мултимедийната зала на гимназията.

 

ІV. УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА (ГРАФИКА, КОЛАЖ), ЕЛЕКТРОНЕН ПОСТЕР

ПО СТИХОТВОРЕНИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ ,,БЪЛГАРИЙО”( От стихосбирката ,,Коленича пред тебе...” - 1967 г.), ,,СРЕДНОЩНА ЛИРИКА” (От стихосбирката ,,Отворен кръг” - 1983 г.), ,,ЦИГАНИ” (От стихосбирката ,,Душа на възел” - 1998 г.).

 

Условия за участие:

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Класирането ще се извърши в посочените вече възрастови групи. Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 /три/ на брой, всяка с обозначени на тях трите имена, класа, училището и телефон. Постерите във формат .jpg или .pdf следва да съдържат подходяща илюстрация на поетичните текстове и да бъдат изпратени на електронния ни адрес: humgim_sliven@mail.bg

 

Срок за представяне на творбите: 10.01.2018 г.

 

V. УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП

НА ТЕМА:

„ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ”

 

Всеки участник в конкурса може да представи един видеоклип с максимална продължителност до 3 минути. Във всеки клип авторът (авторите) могат да ползват отделна поетична творба на Дамян Дамянов. Видеоклиповете следва да бъдат публикувани/споделени в сайта за споделяне на видеоклипове You tube, а линк към клипа, придружен от пряка информация за автора (авторите), както и координати за връзка с участника, трябва да бъдат изпратени на електронния адрес на ПХГ„Д.Дамянов”: humgim_sliven@mail.bg

Със заявяването на участие в конкурса всеки участник гарантира, че предоставеният от него видеоклип е авторски, не накърнява никакви права на потенциални трети страни и не нарушава никакви закони, вкл. Закона за авторско право и сродните му права.

Участниците запазват авторските си права върху предоставените видеоклипове, но с участието си в конкурса предоставят на организаторите правото да използват безвъзмездно видеоклиповете в бъдещата си дейност.

В конкурса могат да участват ученици от всички български училища в страната и чужбина.

Срок за участие в конкурса: 10.01.2018 г.

 

Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Връчването на наградите ще бъде на 18 януари 2018 година. Информация за победителите в конкурсите ще публикуваме своевременно в сайта на гимназията - www.hg.sliven.net.

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 8800, гр. Сливен, ул.,,Граф Игнатиев” № 3

Профилирана хуманитарна гимназия ,,Дамян Дамянов”

тел. 044/66 31 76

ел.адрес: humgim_sliven@mail.bg

 

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЖЕЛАЕМ УСПЕШНА ТВОРЧЕСКА РАБОТА!

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2024 ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев