EN

ПХГ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


ЗА НАС


Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" е образователна институция с трайно и значимо присъствие в Сливенския регион и страната. Гимназията се е утвърдила като учебно заведение, което дава много добра подготовка на учениците и възможност да постигат пълноценна реализация. Обучението е насочено към овладяване на знания и компетентности, съобразено със съвременните образователни тенденции и технологии в профил Хуманитарен с профилиращи предмети български език и литература, история и цивилизация, философия, география и икономика, с интензивно изучаване на чужд език.

Учениците от гимназията обичат не само знанието. Техните интереси ги отвеждат в извънучилищното пространство на нови знания и предизвикателства. Така в годините се раждат Екоклуб, Евроклуб и клуб "Безвъзмездна помощ".

Екоклуб

Своите първи стъпки Екоклубът при ПХГ "Д. Дамянов" - гр.Сливен прави през 1999 г. Негов ръководител е г-жа Савина Стойчева - учител по биология и химия. Дейността на Екоклуба е свързана с участие в общоградски акции и мероприятия, свързани с почистването на ПП "Сините камъни" и други райони на територията на града, участия в шествия, проекти, дискусии на различни теми, акции по засаждане на дръвчета и други изяви.

Целите, които си поставя Екоклуба са свързани с това учениците да разберат по-добре света на природата и своето място в нея.Те имат голямо желание да допринесат с нещо за облагородяването на Община Сливен. Интересуват се от уникалната флора и фауна в околността. Очакват с нетърпение започването на работа по нови инициативи свързани с опазването и подобряването на околната среда. От учебната 2009/2010 г. дейностите на Екоклуба се съвместяват с часовете по модул "Туризъм".

Евроклуб

Дейността на Евроклуба започва през 2002/ 2003 г. на конференция организирана от Община Сливен, с обсъждането на първата тема: "Ние ли сме бъдещето на Европа или тя е нашето бъдеще".След тази конференция се появява и идеята за сформиране на Евроклуб към ПХГ "Д. Дамянов" - гр.Сливен с ръководител г-ца Радослава Рашева, учител по география и биология в гимназията.

В следващите години, работата на клуба преминава в различни дейности, като участие в дебати, кръгли маси, отбелязване ежегодно Деня на Европа, беседи, семинари, дискусии и всички те са насочени към пътя на България за член на Европейския съюз, а по-късно вече и като пълноправен такъв.Всички мероприятия се извършваха с любезното съдействие на Дом на Европа в гр.Сливен.

Членове на Евроклуба бяха единни, сплотени, работеха в екип, подготвяха информация по случай Деня на Европа, необходима за изнасянето й в час на класа в гимназията, учеха се да изработват проекти и именно това доведе до промяна и прерастване дейността на клуба в нещо по-ефективно, а именно работа по проект "Коменски", която от две години е доста успешна и ползотворна.

"Безвъзмездна помощ"

"Безвъзмездна помощ" е името на клуба на българския младежки червен кръст при ПХГ "Д. Дамянов". Членството е доброволно, а каузата, за която работят е безвъзмездна помощ за нуждаещи се деца, съученици, хора със затруднено материално състояние.

Доброволците организират акции и благотворителни кампании, участват в обучения и семинари, изнасят лекции в училищата и утвърждават хуманитарните ценности сред децата и младежите.

Мисия

Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" е конкурентно-способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, в което се формират личности, притежаващи високо ниво на знания и умения, с отговорна гражданска позиция; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците, включително деца със специални образователни потребности и ги прави значими в учебния и извънучебния процес; училище, в което се прилагат модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на учебно-възпитателна работа; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Профилирана хуманитарна гимназия е общност от съмишленици: ученици, учители, родители и представители на обществото, споделящи общи ценности и осъществяващи принципите и целите на съвременното българско образование.


 

Copyright © 2008-2018 ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - СЛИВЕН" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев